ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА

ИНДЕКС БИРЖЕВОЙ АКТИВНОСТИ

Новости

Публичное уведомление

22.04.2021

​«Ակսոն»  ԱՀ  Բորսայի  հարթակում «Բի Էս Թի»  ՍՊԸ-ն  (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ).
1. Իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը.
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Արմավիր ք., 108-րդ թաղամաս, թիվ 168 հասցեում գտնվող 264,4 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 18,6 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 5,4 ք.մ. մակերեսով հավաբուն, 2,6 ք.մ. մակերեսով զուգարան, 0,94 ք.մ. /1,88խ․մ․, 4,7 գծմ/ մակերեսով պարիսպ, 16,5 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.0592 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 34770000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 10.05.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 10.06.2021թ.-ին...