ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА

Товарно-сырьевая биржа представляет своих надежных партнеров и выражает готовность также сотрудничать и с другими компаниями.

Новости

Публичное уведомление

14.08.2020

​«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը.
- ՀՀ, ք.Երևան, Կենտրոն, Թաիրովի փողոց, թիվ 47/1 հասցեում գտնվող 113.8 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 20 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 15.6 ք.մ. մակերեսով հարթակ և 0.078317 հա մակերեսով  hողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 77000000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 31.08.2020թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2020թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն...