ԱՊՐԱՆՔԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

Հրապարակային ծանուցում 25.11.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերն ըստ ներկայացված հերթականության`
- ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք 2-րդ միկրոշրջան, Մոլդովական փողոց, 15 շենք, թիվ 29 հասցեում գտնվող 54.1 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 20180000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ ք., Շինարարների փողոց, 2 շենք, թիվ 14 հասցեում գտնվող 64.3 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6100000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Գավառ ք., Զարգարյան փողոց, թիվ 43 հասցեում գտնվող 325.5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 50.5 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.084 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 15350000 ՀՀ դրամ:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 13.12.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 13.01.2022թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

ՈՍԿՈՒ ԲՈՐՍԱՅԻՆ ՖԻՔՍԻՆԳ (ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ) 06.12.2021

Ոսկու 585 հարգի մեկ գրամի YGFA երևանյան ֆիքսինգը կազմում է 16180.20 դրամ:

 


 

Հայտարարություն 03.12.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 08.12.2021թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ՄՈԳՈ» ՈւՎԿ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
1. OPEL ASTRA 1.6, թող. տարեթիվը՝ 1999թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1050000 ՀՀ դրամ:
2. FORD TRANSIT 330M 2.4TD, թող. տարեթիվը՝ 2004թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2600000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հրապարակային ծանուցում 03.12.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերն ըստ ներկայացված հերթականության`
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Վարդենիս ք., Լեռնագործների փողոց, թիվ 42 հասցեում գտնվող 308.15 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 65.78 ք.մ. մակերեսով խորդանոց, 1.29 ք.մ. /2.58 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ, 10.58 ք.մ. /13.23 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.0981 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 27900000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ ք., Իսակովի փողոց, 109 շենք, թիվ 34 հասցեում գտնվող 60.94 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8900000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի, Խաղաղ Դոնի փողոց, 35 շենք, թիվ 15 հասցեում գտնվող 63.29 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 21050000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Ա. Մյասնիկյան պողոտա, թիվ 47/12 հասցեում գտնվող 197.69 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 46.99 ք.մ. մակերեսով աստիճանահարթակ և 0.057988 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 44600000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Սևան ք., Խաղաղության փողոց, թիվ 7 հասցեում գտնվող 200.9 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 48 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 27.52 ք.մ. մակերեսով խորդանոց, 29.6 ք.մ. /65.2 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.1167 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 34600000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Վայոց ձորի մարզ, համայնք Վայք ք., Ա. Մելիքյան փողոց, 1 շենք, թիվ 20 հասցեում գտնվող 76 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10660000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Արմավիր ք., Սայաթ-Նովայի փողոց, 5ա շենք, թիվ 5 հասցեում գտնվող 74.3 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 15130000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ ք., Ստեփանյան փողոց, թիվ 1 հասցեում գտնվող 376.2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 13.42 ք.մ. մակերեսով մառան, 8.73 ք.մ. մակերեսով մառան, 22.8 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.06 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 30760000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ ք., Պ. Սևակի փողոց, թիվ 12 հասցեում գտնվող 201.98 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 43 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 38.55 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն և 0.08665 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 17540000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Մեղրի, Ագարակ ք., Չարենցի փողոց, 2 շենք, թիվ 14 հասցեում գտնվող 60.2 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7780000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արարատ ք., Աբովյան փողոց, 9 շենք, թիվ 24 հասցեում գտնվող 67.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9170000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Սպիտակ ք., Ս. Ավետիսյան փողոց, թիվ 295 հասցեում գտնվող 108.4 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 16.7 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 24.9 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 18.11 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 25.1 ք.մ. մակերեսով խոհանոց, 70.59 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 15.21 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 8.52 ք.մ. մակերեսով լողավազան և 0.13266 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 14600000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Դավթաշեն, Դավթաշեն 7-րդ փողոց, թիվ 36 հասցեում գտնվող 92.2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 1.9 ք.մ. /3.99 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ, 31.7 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ կառուցված շինություններ և 0.060802 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 33350000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի ք., Բաղրամյան փողոց, թիվ 6 հասցեում գտնվող 138.38 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 94.42 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 1.55 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 6.23 ք.մ. մակերեսով մառան, 2.27 ք.մ. /8.22 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ, 0.67 ք.մ. /1.54 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.070103 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 26600000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Տավրոսի 2 փողոց, թիվ 33 հասցեում գտնվող 116.36 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 50.06 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ և 0.0606 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 12200000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Կապան ք., Շահումյան փողոց, 39ա շենք, թիվ 12 հասցեում գտնվող 82 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10700000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ ք., Լմբատ-2 թաղամաս, 09 շենք, թիվ 5 հասցեում գտնվող 63.6 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7020000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, համայնք Ծաղկահովիտ, գյուղ Ծաղկահովիտ, Բժշկյան փողոց, 8 շենք, թիվ 32 հասցեում գտնվող 76.94 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 3500000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արարատ ք., Աղբյուր Սերոբի փողոց, 15 շենք, թիվ 8 հասցեում գտնվող 61.84 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7950000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Ստեփանավան ք., Սոս Սարգսյան փողոց, 37 շենք, թիվ 1 հասցեում գտնվող 72.2 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 11770000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, Նորաշեն թաղամաս, 39 շենք, թիվ 92 հասցեում գտնվող 59.6 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 21200000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Փարաքար, Մեքենագործների փողոց, 1 շենք, թիվ 3 հասցեում գտնվող 73.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 15000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք, Վիլնյուսի փողոց, 71 շենք, թիվ 12/1 հասցեում գտնվող 45.4 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 15580000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Ստեփանավան ք., Չարենցի փողոց, թիվ 117 հասցեում գտնվող 201.88 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.03048 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 12000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Տիգրան Մեծի պողոտա, 42 շենք, թիվ 42-43 հասցեում գտնվող 92.35 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 22600000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Մեղրի, Ագարակ ք., Չարենցի փողոց, 6 շենք, թիվ 10 հասցեում գտնվող 41.7 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 5400000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան ք., Գառնու փողոց, 4 շենք, թիվ 15 հասցեում գտնվող 55 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 16600000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Սպիտակ ք., Պանրագործների թաղամաս, թիվ 36  հասցեում գտնվող 91.1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 19.8 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ և 0.104 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 8000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Սիսիան ք., Հիդրոշինարարների այգի, թիվ 3/11-1  հասցեում գտնվող 69.3 ք.մ. մակերեսով սպասարկող ծառայությունների և երեխաների հանգստի կազմակերպում և 0.0091 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 19740000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Սիսիան ք., Հիդրոշինարարների այգի, թիվ 3/10-3/1  հասցեում գտնվող 104.73 ք.մ. մակերեսով առևտրի սրահ և 0.0169 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 21620000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, համայնք Թալին ք., Կրպեյան փողոց, թիվ 95  հասցեում գտնվող 169.7 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 34.68 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.1521 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 11400000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Վեդի ք., Ն. Մկրտչյան փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 5  հասցեում գտնվող 163 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 18.1 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 12.9 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 8.6 ք.մ. մակերեսով հացատուն, 2.55 ք.մ. մակերեսով սանհանգույց, 6.2 ք.մ. մակերեսով շինություն և 0.108 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 24650000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ, գյուղ Զովունի, 9-րդ փողոց, 125 շենք, թիվ 40 հասցեում գտնվող 70.3 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 17740000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Այգեստան 7-րդ փողոց, 1 շենք, թիվ 54 հասցեում գտնվող 72.4 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 42750000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Վեդի ք., Ա. Եղյան փողոց, թիվ 32  հասցեում գտնվող 232.4 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 4.6 ք.մ. մակերեսով սանհանգույց և 0.0709 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 27450000 ՀՀ դրամ:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 20.12.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 10.01.2022թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

ՍԵՎ ԵՎ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ 1 ՏՈՆՆԱ ՋԱՐԴՈՆԻ ԲՈՐՍԱՅԻՆ ԳՆԱՆՇՈՒՄ 03.12.2021

Պողպատ և թուջ   50000 դրամ
Պղինձ                 2800000 դրամ
Ալյումին                650000 դրամ

 

ՈՍԿՈՒ ԲՈՐՍԱՅԻՆ ՖԻՔՍԻՆԳ (ԵՐԵԿՈՅԱՆ) 03.12.2021

Ոսկու 585 հարգի մեկ գրամի YGFA երևանյան ֆիքսինգը կազմում է 16331.96 դրամ:

 


 

Հայտարարություն 02.12.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 06.12.2021թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
1. NISSAN TIDA 1.6 I, թող. տարեթիվը՝ 2007թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1250000 ՀՀ դրամ:
2. Mercedes CLS350, թող. տարեթիվը՝ 2005թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 4700000 ՀՀ դրամ:
3. BMW 745 I, թող. տարեթիվը՝ 2004թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2550000 ՀՀ դրամ:
4. NISSAN JUKE S 1.6, թող. տարեթիվը՝ 2010թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 4800000 ՀՀ դրամ:
5. BMW  650  I, թող. տարեթիվը՝ 2008թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 6200000 ՀՀ դրամ:
6. BMW 528XI, թող. տարեթիվը՝ 2007թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3350000 ՀՀ դրամ:
7. MERCEDES-BENZ B 200, թող. տարեթիվը՝ 2005թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1970000 ՀՀ դրամ:
8. MERCEDES-BENZ  E 350, թող. տարեթիվը՝ 2005թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3200000 ՀՀ դրամ:
9. NISSAN ALTIMA 2.5, թող. տարեթիվը՝ 2012թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2750000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հրապարակային ծանուցում 01.12.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը`
- ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր, Քանաքեռ ՀԷԿ, Ղափանցյան փողոց, թիվ 4/1 հասցեում գտնվող 2.2 ք.մ. մակերեսով սան. հանգույց, 3.2 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 715.5 ք.մ. մակերեսով արտադրական շենք, 2 ք.մ. /4.8 խ.մ.,/ մակերեսով պարիսպ, 85.3 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ կառույց /ծածկոց/ և 0.04558 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 105000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Աբովյան փողոց, 26ա շենք, թիվ 63 հասցեում գտնվող 102.9 ք.մ. մակերեսով խանութ: Լոտի մեկնարկային գինը` 50000000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 17.12.2021թ.-ին, ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 01.07.2022թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հրապարակային ծանուցում 01.12.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերն ըստ ներկայացված հերթականության`
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան ք., 3-րդ միկրոշրջան, 15 շենք, թիվ 2 հասցեում գտնվող 51,7 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 12930000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Չարենցավան ք., 5-րդ թաղամաս, 13 շենք, թիվ 26 հասցեում գտնվող 65.1 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10870000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք, Ֆ. Նանսենի փողոց, 2 շենք, թիվ 13  հասցեում գտնվող 91.2 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 40640000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Ներսիսյան նրբանցք, 5 շենք, թիվ 3 հասցեում գտնվող 77.71 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9840000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ ք., Էրեբունու փողոց, թիվ 31 հասցեում գտնվող 191 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 7.6 ք.մ. մակերեսով սանհանգույց, 10.7 ք.մ. մակերեսով մառան, 10.7 ք.մ. մակերեսով ամառային խոհանոց, 32.7 ք.մ. /65.4 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ, 19.2 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 12.9 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.1217 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 23260000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Ալավերդի ք., Սանահին Սարահարթ թաղամաս, 2/3 շենք, թիվ 39 հասցեում գտնվող 77.1 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6300000 ՀՀ դրամ:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 17.12.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 17.01.2022թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հայտարարություն 01.12.2021

​«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 06.12.2021թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված՝ շահագործված, ֆիզիկապես և ֆունկցիոնալ մաշված, մասամբ հետագա շահագործման համար ոչ պիտանի տարբեր տիպի սարքերի և սարքավորումների, գրասենյակային գույքի, ինչպես նաև այլ ապրանքանյութական արժեքների աճուրդային վաճառքը՝ «դասական», այնուհետև «հոլանդական» եղանակներով:
Վաճառվող լոտերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք այցելել բորսա  կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:30 -17:00-ն:

Հայտարարություն 30.11.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 16.12.2021թ.-ից  յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝  ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է «Հազարամյակի մարտահրավեր» հիմնադրամ-Հայաստան» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված՝ օգտագործված, ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված ավտոտրանսպորտային միջոցների և սարք, սարքավորումների աճուրդային վաճառքը՝ «դասական» (գնի բարձրացում) եղանակով:
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով: