ԱՊՐԱՆՔԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

Հայտարարություն 13.10.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 15.10.2021թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
1. MERCEDES-BENZ S550 4 MATIC, թող. տարեթիվը՝ 2007թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 5500000 ՀՀ դրամ:
2. TOYOTA COROLLA 1.6, թող. տարեթիվը՝ 2007թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2250000 ՀՀ դրամ:
3. OPEL VECTRA 1.6 I, թող. տարեթիվը՝ 2000թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 970000 ՀՀ դրամ:
4. TOYOTA COROLLA 1.8, թող. տարեթիվը՝ 2010թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1780000 ՀՀ դրամ:
5. SKODA OCTAVIA 1.4, թող. տարեթիվը՝ 2009թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 520000 ՀՀ դրամ:
6. INFINITI G35 S 3.5, թող. տարեթիվը՝ 2007թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3300000ՀՀ դրամ:
7. NISSAN TEANA 2.3, թող. տարեթիվը՝ 2003թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1500000 ՀՀ դրամ:
8. VOLKSWAGEN PASSAT 2.0FSI TURBO, թող. տարեթիվը՝ 2006թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1770000 ՀՀ դրամ:
9. Toyota Camry 2.4, թող. տարեթիվը՝ 2006թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3200000 ՀՀ դրամ:
10. Mercedes-Benz S550, թող. տարեթիվը՝ 2007թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 5400000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 18.08.2022

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում 19.08.2022թ.-ին, ժամը 12:00-ին իրականացվելու է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված ոսկերչական իրերի աճուրդային վաճառք:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա կամ կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով: Աճուրդային վաճառքը կիրականացվի օնլայն սակարկություններով՝ auctiononline.am հարթակում:

Հրապարակային ծանուցում 18.08.2022

  «Ակսոն»  ԱՀ  Բորսայի  հարթակում «Բի Էս Թի»  ՍՊԸ-ն  (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ).
1. Իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը.
- Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Վարդենիս ք․, Ա․ Սեսմանուկյան փողոց, 13 շենք, 24 հասցեում գտնվող 72.5 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 4300000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 05.09.2022թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 05.10.2022թ.-ին:
2. Շարունակելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտի բաց աճուրդը.
- Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք․, Նարեկացու փողոց, 37 շենք, 10 հասցեում գտնվող 46,2 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 2265394 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը հոլանդական եղանակով` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, 82/31 հասցեում 05.09.2022թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝  05.10.2022թ.-ին:
Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կանխիկի շեմը չգերազանցելու դեպքում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am,  www.akson.am կայքեր:

Հայտարարություն 16.08.2022

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 18.08.2022թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է «Մոգո» ՈւՎԿ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված 2000 թվականի արտադրության OPEL ZAFIRA 1.8L մակնիշի ավտոմեքենայի աճուրդային վաճառքը՝ 1000000 ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով:
Լոտի աճուրդային վաճառքն իրականացվելու է օնլայն սակարկություններով՝  https://auctiononline.am  հարթակում:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել www.akson.am (www.borsa.am) կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 12.08.2022

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 15.08.2022թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված 2010 թվականի արտադրության TOYOTA CAMRY 2.5 մակնիշի ավտոմեքենայի աճուրդային վաճառքը՝ 3600000 ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով:
Լոտի աճուրդային վաճառքն իրականացվելու է օնլայն սակարկություններով՝  https://auctiononline.am  հարթակում:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել www.akson.am (www.borsa.am) կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով: 

Հայտարարություն 11.08.2022

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 15.08.2022թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է «Մոգո» ՈւՎԿ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված 2006 թվականի արտադրության AUDI Q7 4.2 մակնիշի ավտոմեքենայի աճուրդային վաճառքը՝ 2100000 ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով:
Լոտի աճուրդային վաճառքն իրականացվելու է օնլայն սակարկություններով՝  https://auctiononline.am  հարթակում:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել www.akson.am (www.borsa.am) կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հրապարակային ծանուցում 11.08.2022

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է Սուսաննա Էդուարդի Հովսեփյանին և Նադեժդա Նիկոլայի Արարատյանին գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը`
- ք․ Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Ծարավ աղբյուրի փողոց, 12 հասցեում գտնվող 0,076223 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 33700000 ՀՀ դրամ: 
Լոտի նկատմամբ սահմանափակումներ՝ գույքը գրավադրված է:
        Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 29.08.2022թ.-ին ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2022թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կանխիկի շեմը չգերազանցելու դեպքում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին), կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև համապատասխան գույքի աճուրդի ավարտին նախորդող օրը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հայտարարություն 10.08.2022

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 11.08.2022թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
1. BMW 645 CI, թող. տարեթիվը՝ 2003թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3490000 ՀՀ դրամ:
3. BMW 325i, թող. տարեթիվը՝ 2003թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1750000ՀՀ դրամ:
4. Hyundai Elantra 1.6, թող. տարեթիվը՝ 2011թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3200000 ՀՀ դրամ:
5. Opel Zafira 1.6, թող. տարեթիվը՝ 2002թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1800000 ՀՀ դրամ:
6. MAZDA CX-7 2.3 T, թող. տարեթիվը՝ 2007թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2850000 ՀՀ դրամ
Լոտերի աճուրդային վաճառքն իրականացվելու է օնլայն սակարկություններով՝  https://auctiononline.am  հարթակում: 
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հրապարակային ծանուցում 10.08.2022

«Ակսոն»  ԱՀ  Բորսայի  հարթակում «Բի Էս Թի»  ՍՊԸ-ն  (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ).
1. Իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.
- Լոռու մարզ, համայնք Ալավերդի ք., Երևանյան խճուղի, 18/1 հասցեում գտնվող 453.71 ք.մ. ավտոտեխսպասարկման և հասարակական օբյեկտ և 0,0364 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 36400000 ՀՀ դրամ:
- Երևան, Նոր-Նորք, Նոր-Նորքի 7-րդ միկրոշրջան, 37 շենք, թիվ 6 հասցեում գտնվող 47 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 20100000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 26.08.2022թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 26.09.2022թ.-ին:
2. Շարունակելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտի բաց աճուրդը.
- Տավուշի մարզ, համայնք Դիլիջան ք., Գետափնյա փողոց, 74 շենք, 18 հասցեում գտնվող 91.7 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 20880000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը հոլանդական եղանակով` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, 82/31 հասցեում 26.08.2022թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝  26.09.2022թ.-ին:
Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կանխիկի շեմը չգերազանցելու դեպքում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am,  www.akson.am կայքեր:

Հայտարարություն 09.08.2022

Շուտով բորսայի առցանց սակարկությունների հարթակում՝ e-borsa.am, իրականացվելու են գրավով դրամային միջոցների օպցիոնի (վարկի ստացման իրավունք) աճուրդներ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք զանգահարել կամ այցելել բորսա:

Հրապարակային ծանուցում 09.08.2022

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.
- Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ ք․, Իսակովի փողոց, 29/11 հասցեում գտնվող 78,9 ք.մ. բնակարան (առկա է ընդհանուր մուտք` 18,2 ք․մ․): Լոտի մեկնարկային գինը` 12700000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան ք․, Դարանի փողոց, 3 շենք, 36 հասցեում գտնվող 43,85 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 14200000 ՀՀ դրամ:
- Սյունիքի մարզ, համայնք Գորիս, Գորիս ք․, 6-րդ թաղամաս, 4 շենք, 10 հասցեում գտնվող 80,4 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 15030000ՀՀ դրամ:
- Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ ք․, Վազգեն Առաջինի փողոց, 48ա շենք, 33 հասցեում գտնվող 60 ք.մ. բնակարան և 25,8 ք․մ․ ինքնակամ կառուցված շինություն ։ Լոտի մեկնարկային գինը` 12600000 ՀՀ դրամ:
- Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ ք․, Սուրբ Մ․ Խորենացու փողոց, 21 հասցեում գտնվող 158,8 ք.մ. բնակելի տուն, 2,7 ք․մ․ կաթսայատուն և 0,0358 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 16300000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Էրեբունի, Էրեբունու փողոց, 3 շենք, 11 հասցեում գտնվող 30,4 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 14040000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Նոր Հաճն ք․, Պարգևաշեն 1-ին թաղամաս, 1-ին փողոց, 24/1 հասցեում գտնվող 41,77 ք.մ. սպասարկման օբյեկտ և 0,01 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 13000000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան ք․, Սարալանջի փողոց, 8ա շենք, 10 հասցեում գտնվող 75,8 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 19300000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան ք․, Վ․ Սարգսյան փողոց, 26 շենք, 59 հասցեում գտնվող 61,4 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 12000000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Բալահովիտ, 6-րդ փողոց, 1/1 հասցեում գտնվող 343,75 ք.մ. բնակելի տուն, 1,5 ք․մ․ սանհանգույց, 21,1 ք․մ․ անասնաշենք, 1,4 ք․մ․ /2,52 խ․մ․/ պարիսպ և 0,086 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 34600000 ՀՀ դրամ:
- Արագածոտնի մարզ, համայնք Ապարան, Ապարան ք․, Գ․Լուսավորչի փողոց, 23 հասցեում գտնվող 365,52 ք.մ. բնակելի տուն և 0,119 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 21360000 ՀՀ դրամ:
- Արագածոտնի մարզ, համայնք Ապարան, Ապարան ք․, Մ․Բաղրամյան փողոց, 119 հասցեում գտնվող 100,42 ք.մ. բնակելի տուն, 74,72 ք․մ․ հացատուն և 0,069 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 12500000 ՀՀ դրամ:
- Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի ք․, Մեքենավարների փողոց, 35 հասցեում գտնվող 182,49 ք.մ. բնակելի տուն, 9,77 ք․մ․ օժանդակ շինություն, 1,66 ք․մ․ /3,49 խ․մ․/ պարիսպ, 3,13 ք․մ․ /5,63 խ․մ․/ պարիսպ և 0,044651 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 9630000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Արաբկիր, Վրացական փողոց, 6 շենք, 27 հասցեում գտնվող 92,2 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 34500000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Չարենցավան, Չարենցավան ք․, 7-րդ թաղամաս, 4 շենք, 4 հասցեում գտնվող 66,7 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9600000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Հաղթանակի 4-րդ փողոց, 5 հասցեում գտնվող 241,3 ք.մ. բնակելի տուն և 0,0407 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 44350000 ՀՀ դրամ:
- Արարատի մարզ, համայնք Արարատ ք․, Թումանյան փողոց, 1 շենք, 21 հասցեում գտնվող 68,78 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9130000 ՀՀ դրամ:
- Արարատի մարզ, համայնք Արարատ ք․, Աբովյան փողոց, 3 շենք, 17 հասցեում գտնվող 56,97 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 11200000 ՀՀ դրամ:
- Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ ք․, Աբովյան փողոց, 5 շենք, 44 հասցեում գտնվող 34 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 4200000 ՀՀ դրամ:
- Շիրակի մարզ, համայնք Սարատակ, 6-րդ փողոց, 43 հասցեում գտնվող 224,9 ք.մ. բնակելի տուն, 37,2 ք․մ․ ավտոտնակ, 24,8 ք․մ․ թոնրատուն, 25,4 ք․մ․ անասնաշենք և 0,113 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 15640000 ՀՀ դրամ:
- Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ ք․, Դուրյան փողոց, 10 շենք, 24 հասցեում գտնվող 61,4 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 15370000 ՀՀ դրամ:
- Արարատի մարզ, համայնք Վ․ Արտաշատ, Նար-Դոսի փողոց, 6 հասցեում գտնվող 170 ք.մ. բնակելի տուն, 19,3 ք․մ․ մառան, 19,3 ք․մ․ մառան և 0,1488 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 16650000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Հաղթանակի 14-րդ փողոց, 9 հասցեում գտնվող 180,65 ք.մ. բնակելի տուն, 30,5 ք․մ․ գոմ (37,3 ք․մ․ արտաքին մակերեսով), 5 ք․մ․ /9 խ․մ․/ պարիսպ և 0,06566 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 50770000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ, գյուղ Զովունի, 25-րդ փողոց, 60 հասցեում գտնվող 166,2 ք.մ. բնակելի տուն, 7,3 ք․մ․ ինքնակամ կառուցված պարիսպ և 0,05 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 29100000 ՀՀ դրամ:
- Արագածոտնի մարզ, համայնք Թալին ք․, Կոմիտասի փողոց, 1-ին նրբանցք, 12 հասցեում գտնվող 186,14 ք.մ. բնակելի տուն, 82,5 ք․մ․ օժանդակ շինություն, 20,42 ք․մ․ խոհանոց, 5,3 ք․մ․ օժանդակ շինություն և 0,101 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 22600000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Չարենցավան, Չարենցավան ք․, 8-րդ թաղամաս, 1 շենք, 7 հասցեում գտնվող 79,2 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 12000000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան ք․, Սպանդարյան փողոց, 16 շենք, 35 հասցեում գտնվող 75,3 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 13900000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան ք․, Կոճոռ թաղամաս, 30 հասցեում գտնվող 155,48 ք․մ․ բնակելի տուն, 12,32 ք․մ․ անասնաշենք, 4,48 ք․մ․ սան մաս և 0,074 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 12900000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան ք․, Կենտրոն թաղամաս, 85 շենք, 141 հասցեում գտնվող 55,57 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6800000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան ք․, Վանատուր թաղամաս, 5 շենք, 22 հասցեում գտնվող 79,2 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 12900000 ՀՀ դրամ:
- Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Սևան ք․, Մյասնիկյան փողոց, 45 հասցեում գտնվող 134,04 ք․մ․ բնակելի տուն, 4 ք․մ․ կաթսայատուն, 30,2 ք․մ․ խորդանոց, 37,2 ք․մ․ ավտոտնակ և 0,0726 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 15100000 ՀՀ դրամ:
- Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք․, Գրիբոյեդովի փողոց, 8 շենք, 18 հասցեում գտնվող 87․97 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6500000 ՀՀ դրամ:
- Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք․, Կնունյանց փողոց, 26 հասցեում գտնվող 515,63 ք․մ․ բնակելի տուն, 3,95 ք․մ․ կաթսայատուն և 0,0253 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 36600000 ՀՀ դրամ:
- Սյունիքի մարզ, համայնք Սիսիան, Սիսիան ք․, Շիրվանզադե փողոց, 4 շենք, 12 հասցեում գտնվող 54,45 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8300000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Արաբկիր, Վրացական փողոց, 4-րդ նրբանցք, 7 շենք, 44 հասցեում գտնվող 78,3 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 34800000 ՀՀ դրամ:
- Լոռու մարզ, համայնք Ստեփանավան ք․, Եկեղեցու փողոց, 1/1 հասցեում գտնվող 55,91 ք․մ․ առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ և 0,006 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 11400000 ՀՀ դրամ:
- Լոռու մարզ, համայնք Ստեփանավան ք․, Վիրահայոց մայրուղի, 12/1 հասցեում գտնվող 231,17 ք․մ․ քոթեջ և 0,0214 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 17900000 ՀՀ դրամ:
- Լոռու մարզ, համայնք Ստեփանավան ք․, Խորենացու փողոց, 2-րդ նրբանցք, 20 հասցեում գտնվող 90,3 ք․մ․ բնակելի տուն, 8 ք․մ․ բաղնիք, 22,7 ք․մ․ գոմ և 0,0408 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 6300000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Աջափնյակ, Բաշինջաղյան 1 փողոց, 13 շենք, 55 հասցեում գտնվող 73,2 ք․մ․ բնակարան և 0,06 ք․մ․ ինքնակամ շինություն: Լոտի մեկնարկային գինը` 21100000 ՀՀ դրամ:
- Արարատի մարզ, համայնք Վեդի ք․, Թումանյան փողոց, 3/1 հասցեում գտնվող 257,7 ք․մ․ բնակելի տուն և 0,01233 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 31650000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Արաբկիր, 21-րդ փողոց, 2 շենք, 12 հասցեում գտնվող 89,1 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 44250000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Մ․Ավետիսյան 2-րդ փողոց, 17ա շենք, 5 հասցեում գտնվող 30,9 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 14100000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Քանաքեռի 2-րդ փողոց, 61/3 հասցեում գտնվող 307,6 ք․մ․ բնակելի տուն, 1,8 ք․մ․ /3,6 խ․մ․ 9 գծամետր/ պարիսպ և 0,03149 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 61300000 ՀՀ դրամ:
- Լոռու մարզ, համայնք Տաշիր, Տաշիր ք․, Էրեբունու փողոց, 6 շենք, 1 հասցեում գտնվող 53,3 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9000000 ՀՀ դրամ:
- Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք․, Զ․ Անդրանիկի փողոց, 101/1 շենք, 29 հասցեում գտնվող 82,32 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10000000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Արաբկիր, Հ․ Էմինի փողոց, 4 շենք, 4 հասցեում գտնվող 51,3 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 30600000 ՀՀ դրամ:
- Սյունիքի մարզ, համայնք Մեղրի, Մեղրի ք․, Մ․ Օհանջանյան փողոց, 1-ին փակուղի, 21 հասցեում գտնվող 164,65 ք․մ․ բնակելի տուն, 17,25 ք․մ․ խոհանոց, 12,84 ք․մ․ գոմ և 0,03744 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 14360000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Զ․ Անդրանիկի փողոց, 122 շենք, 36 հասցեում գտնվող 64,1 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 22320000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Ա․ Բաբաջանյան փողոց, 39 շենք, 48 հասցեում գտնվող 48,4 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 16360000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Գ․ Միքայելյան փողոց, 72 շենք, 45 հասցեում գտնվող 83,7 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 27930000 ՀՀ դրամ:
- Սյունիքի մարզ, համայնք Կապան ք․, Բարաբաթում թաղամաս, 23 հասցեում գտնվող 137,1 ք․մ․ բնակելի տուն, 26,4 ք․մ․ ավտոտնակ, 25,6 ք․մ․ անասնաշենք և 0,1378 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 15880000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Նոր-Նորք, Շոպրոնի փողոց, 8 շենք, 13 հասցեում գտնվող 61,44 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 22520000 ՀՀ դրամ:
- Արագածոտնի մարզ, համայնք Կոշ, 16-րդ փողոց, 29 հասցեում գտնվող 239,5 ք․մ․ բնակելի տուն, 22,5 ք․մ․ ավտոտնակ, 14 ք․մ․ տնտեսական պահեստ, 10 ք․մ․ հնոց, 8,64 ք․մ․ լոգարան, 21 ք․մ․ անասնաշենք և 0,13 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 17450000 ՀՀ դրամ:
- ք․Երևան, Արաբկիր, Մամիկոնյանց փողոց, 36/6 շենք, 29 հասցեում գտնվող 76,2 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 38300000 ՀՀ դրամ:
- Լոռու մարզ, համայնք Տաշիր, Տաշիր ք․, 14-րդ թաղամաս, Լճափնյա փողոց, 27 հասցեում գտնվող 248,9 ք․մ․ բնակելի տուն, 19,8 ք․մ․ ավտոտնակ, 13,5 ք․մ․ բաղնիք, 51,1 ք․մ․ անասնաշենք, 2,2 ք․մ․ կաթսայատուն և 0,06 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 18500000 ՀՀ դրամ:
- Արմավիրի մարզ, համայնք Սարդարապատ, 1 փողոց, 102 հասցեում գտնվող 248,3 ք․մ․ բնակելի տուն, 6,1 ք․մ․ լողավազան և 0,1123 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 12100000 ՀՀ դրամ:
- ք․Երևան, Աջափնյակ, Հ․ Աբելյան փողոց, 7 շենք, 68 հասցեում գտնվող 29,5 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 14700000 ՀՀ դրամ:
- Վայոց ձորի մարզ, համայնք համայնք Վայք, Վայք ք․, Ջերմուկի խճուղի, 14 շենք, 38 հասցեում գտնվող 75,6 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8920000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Շենգավիթ, Ս․ Տարոնցու փողոց, փակուղի, 5 շենք, 18 հասցեում գտնվող 62,5 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 20230000 ՀՀ դրամ:
- Արարատի մարզ, համայնք Արգավանդ, Սուրբ Սարգիս Զորավարի փողոց, 13 հասցեում գտնվող 141,6 ք․մ․ բնակելի տուն, 6,93 ք․մ․ թոնրատուն, 16,56 ք․մ․ անասնաշենք, 49,3 ք․մ․ ծածկ և 0,1 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 36830000 ՀՀ դրամ:
- Արարատի մարզ, համայնք Գետափնյա, 9-րդ փողոց, 59 հասցեում գտնվող 94,2 ք․մ․ բնակելի տուն, 22,78 ք․մ․ ավտոտնակ, 2,75 ք․մ․ լողարան և 0,098 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 19080000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ, Եղվարդ ք․, Շիրակի փողոց, 91 հասցեում գտնվող 234,2 ք․մ․ բնակելի տուն, 11,65 ք․մ․ կաթսայատուն, 33,8 ք․մ․ անասնաշենք, 18,4 ք․մ․ թոնրատուն և 0,08 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 26300000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ, Եղվարդ ք․, Աբովյան փողոց, 17 հասցեում գտնվող 145,2 ք․մ․ բնակելի տուն, 32,32 ք․մ․ անասնաշենք, 9,65 ք․մ․ կաթսայատուն, 5,04 ք․մ․ սանհանգույց, 26 ք․մ․ կիսակառույց, 2 ք․մ․ /3,2 խ․մ․/ պարիսպ և 0,102 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 30400000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Նոր-Նորք, Մ․ Գալշոյան փողոց, 50 շենք, 23  հասցեում գտնվող 77,9 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 31870000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Նոր-Նորք, Մոլդովական փողոց, 50/4 շենք, 19  հասցեում գտնվող 63,4 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 26120000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Նոր-Նորք, Ն․ Մառի փողոց, 5 շենք, 39  հասցեում գտնվող 59,4 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 22650000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Էրեբունի, Արցախի պողոտա, 8/2 շենք, 26  հասցեում գտնվող 103 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 37100000 ՀՀ դրամ:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 25.08.2022թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 19.09.2022թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կանխիկի շեմը չգերազանցելու դեպքում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը: