COMMODITY AND RAW MATERIAL EXCHANGE

Announcement 29.04.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 30.04.2021թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
1. Chrysler 300 3.5L, թող. տարեթիվը՝ 2005թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2440000 ՀՀ դրամ:
2. Volkswagen Passat CC, թող. տարեթիվը՝ 2011թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3830000 ՀՀ դրամ:
3. MERCEDES-BENZ ML 500, թող. տարեթիվը՝ 2003թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2800000 ՀՀ դրամ:
4. NISSAN PATHFINDER 3.5, թող. տարեթիվը՝ 2003թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2900000 ՀՀ դրամ:
5. LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 4.4, թող. տարեթիվը՝ 2008թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 6350000 ՀՀ դրամ:
6. LEXUS GX 470, թող. տարեթիվը՝ 2003թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 6800000 ՀՀ դրամ:
7. Mercedes-Bez E 320, թող. տարեթիվը՝ 2003թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2550000 ՀՀ դրամ:
8. Volkswagen Passat 1.8T, թող. տարեթիվը՝ 2002թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 350000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

EXCHANGE FIXING OF GOLD (MORNING) 23.06.2021

Ոսկու 585 հարգի մեկ գրամի YGFA երևանյան ֆիքսինգը կազմում է 16991.70 դրամ:

 


 

Public notification 22.06.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում  «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈւՎԿ ԱԿ-ին գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը`
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Սուրենավան հասցեում գտնվող 8.3509 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 35900000 ՀՀ դրամ:
Լոտի նկատմամբ սահմանափակումներ՝ գույքը գրավադրված է:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 08.07.2021թ.-ին, ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2021թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

EXCHANGE FIXING OF GOLD (EVENING) 22.06.2021

Ոսկու 585 հարգի մեկ գրամի YGFA երևանյան ֆիքսինգը կազմում է 17305.50 դրամ:

 


 

Public notification 22.06.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ)  իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը`
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Մասիս ք., Մասիս Կայարան 2-րդ թաղամաս, 1-ին փողոց, թիվ 15 հասցեում գտնվող 103.4 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 11.2 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 43.2 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.215 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 13600000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 08.07.2021թ.-ին, ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2021թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Public notification 22.06.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ջրվեժ-2 այգետարածք, 1-ին թաղամաս,  թիվ 30ա հասցեում գտնվող  631.3 ք.մ. մակերեսով այգետնակ, 40 ք.մ. մակերեսով ջրավազան, 55.2 ք.մ. մակերեսով շինություն, 57.2 ք.մ. մակերեսով գոմ, 37 ք.մ. մակերեսով պահեստ, 2.9 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 14.8 ք.մ. /37 խ.մ., 74 գծմ/ մակերեսով պարիսպ, 51.2 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.11 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 140000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր, Բաղրամյան պողոտա, 47 շենք, թիվ 12 հասցեում գտնվող  327,9 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 330000000 ՀՀ դրամ:
Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 08.07.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2021թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Public notification 22.06.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերն ըստ ներկայացված հերթականության`
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Մրգաշեն, 11-րդ փողոց, թիվ 3 հասցեում գտնվող 473.1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 22.3 ք.մ. մակերեսով արհեստանոց, 44.8 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 45 ք.մ. մակերեսով խոհանոց, 45 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 43.2 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 96.4 ք.մ. /173.2 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0,283 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 68950000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Շենգավիթ, Արշակունյաց 42/1 շենք, թիվ 17 հասցեում գտնվող 68.56 ք.մ. մակերեսով բնակարան, 8.34 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ կառուցված կցակառույց և 9.18 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ կառուցված նկուղ: Լոտի մեկնարկային գինը` 32400000ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Վարդենիս ք., Վ. Համբարձումյան փողոց, 4-րդ նրբանցք, թիվ 30 հասցեում գտնվող 175.9 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 16.3 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0,118 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 19280000ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Սպիտակ ք., Ս. Ավետիսյան փողոց, թիվ 280 հասցեում գտնվող 157,27 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.393 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 22760000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, Թ. Նազարբեկյան թաղամաս, 4 շենք, թիվ 18 հասցեում գտնվող 81,8 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 27970000  ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Նոր Կյանք, Ա. Խաչատրյան փողոց, թիվ 32 հասցեում գտնվող 156.19 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 84.31 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 27.37 ք.մ. / 53.71 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.1004 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 24250000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Տաշիր ք., Դպրոցականների փողոց, 10 շենք, թիվ 31 հասցեում գտնվող 88,1 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10980000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Դիլիջան ք., Գայի փողոց, թիվ 64 հասցեում գտնվող 219 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 20.4 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ և 0.064 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 22070000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Գրիբոյեդովի փողոց, 8 շենք, թիվ 5 հասցեում գտնվող 63,71 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6700000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Մովսես Խորենացու փողոց, 2-րդ նրբանցք, թիվ 96/15 հասցեում գտնվող 63 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 1,2 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն և 0.010578 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 13100000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, համայնք Եղեգնաձոր ք., Անդրանիկի փողոց, թիվ 5/2 հասցեում գտնվող 105.2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 21.8 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ և 0.04 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 11900000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Վերին Պտղնի, 1-ին փողոց, թիվ 69 հասցեում գտնվող 84,5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 12 ք.մ. մակերեսով գետնափոր, 16,5 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 24,8 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 17,1 ք.մ. մակերեսով սանհանգույց, 10 ք.մ. մակերեսով խոհանոց, 7,6 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 19 ք.մ. մակերեսով տնտ․ շինություն, 19 ք.մ. մակերեսով նկուղ և 0,0881 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 25420000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, համայնք Ապարան ք., Աբովյան փողոց, 1-ին փակուղի, թիվ 2 հասցեում գտնվող 139.83 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 28 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 5 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն և 0.122 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 18430000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր, Կոմիտասի պողոտա, 48ա շենք, թիվ 83 հասցեում գտնվող 79.32 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 42400000  ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Արարատյան 1-ին զանգված, 10/1 շենք, թիվ 14 հասցեում գտնվող 58,3 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 24140000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Իջևան ք., Բլբուլյան փողոց, 3 շենք, թիվ 15 հասցեում գտնվող 77.1 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 11560000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր, Տիգրանյան փողոց, 7 շենք, թիվ 11 հասցեում գտնվող 81.3 ք.մ. մակերեսով բնակարան և 1.7 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ շինություն: Լոտի մեկնարկային գինը` 41470000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ ք., Մայիսյան փողոց, թիվ 35 հասցեում գտնվող 185.5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 5.2 ք.մ. մակերեսով մառան, 12.3 ք.մ. մակերեսով թոնրատուն, 3.2 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 39 ք.մ. մակերեսով պահեստ, 30.5 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 119.6 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 2.1 ք.մ. /3.4 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ, 3 ք.մ. /6.6 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ, 32.7 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 5.6 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 1 ք.մ. /2.3 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.1421 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 44320000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի, Դիմիտրովի փողոց, նրբանցք, թիվ 3 հասցեում գտնվող 112.4 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.02 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 24980000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Սուխումի փողոց, 2 շենք, թիվ 73 հասցեում գտնվող 65,5 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց փողոց, 4ա շենք, թիվ 39 հասցեում գտնվող 50,4 ք.մ. մակերեսով բնակարան և 1,8 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ շինություն: Լոտի մեկնարկային գինը` 23130000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Լեռնային 1-ին փողոց, թիվ 17 հասցեում գտնվող 234,3 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 4,76 ք.մ. մակերեսով սանհանգույց, 35,38 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.14525 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 24980000  ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Վարդենիս ք., Անդրանիկի փողոց, թիվ 21 հասցեում գտնվող 83,8 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 102,4 ք.մ. մակերեսով կիսակառույց շինություն, 40,3 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.071 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 14400000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան ք., միկրոշրջան թաղամաս, 43 շենք, թիվ 14 հասցեում գտնվող 41 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6400000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Սիսիան ք., Որոտանի փողոց, 4 շենք, թիվ 36 հասցեում գտնվող 53.88 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7580000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Տաշիր ք., Դպրոցականների փողոց, 11 շենք, թիվ 19 հասցեում գտնվող 89,6 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10500000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Բարձրաբերդի փողոց, թիվ 1 հասցեում գտնվող 238 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 40.2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.038175 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 67920000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ջրվեժ, գյուղ Ձորաղբյուր, Անկախության փողոց, թիվ 34 հասցեում գտնվող 218 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.038 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 29380000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր, Բարբյուսի փողոց, 9 շենք, թիվ 30 հասցեում գտնվող 71.4 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 32550000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան ք., 2-րդ միկրոշրջան, 24 շենք, թիվ 9 հասցեում գտնվող 78,36 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 20030000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Այվազովսկու փողոց, թիվ 2 հասցեում գտնվող 375,98 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 2,95 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 10 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 2,05 ք.մ. / 4,72խ․մ․/ մակերեսով պարիսպ և 0.05318 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 34300000  ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ ք., Իսակովի փողոց, թիվ 29/11 հասցեում գտնվող 78.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան (ընդհանուր մուտքը՝ 18.2 ք.մ.): Լոտի մեկնարկային գինը` 16970000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արարատ ք., Ա. Իսահակյան փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 7 հասցեում գտնվող 243.6 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.058 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 25540000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Փարաքար, Թաիրովի փողոց,  7 շենք, թիվ 50 հասցեում գտնվող 75.7 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 17100000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Վարդենիս ք., Կամոյի փողոց, 6-րդ փակուղի, թիվ 1  հասցեում գտնվող 159,9 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 43,6 ք.մ. մակերեսով հացատուն, 16,8 ք.մ. մակերեսով խորդանոց և 0.1161 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 25570000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Իջևան ք., Բլբուլյան փողոց, 84 շենք, թիվ 30 հասցեում գտնվող 77.2 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 12340000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Նոր- Նորք, Վ. Թոթովենցի փողոց, 6/1 շենք, թիվ 16 հասցեում գտնվող 50,2 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 23180000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Մասիս ք., Նոր թաղամաս, 37 շենք, թիվ 30 հասցեում գտնվող 59.3 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 12640000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Իջևան ք., Աբովյան փողոց, 4 շենք, թիվ 5 հասցեում գտնվող 73.3 ք.մ. մակերեսով բնակարան և 11.4 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ շինություն: Լոտի մեկնարկային գինը` 14830000  ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան ք., Սևանի փողոց, 4/1 շենք, թիվ 100 հասցեում գտնվող 76,85 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 20900000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Պարույր Սևակի փողոց, 43 շենք, թիվ 8 հասցեում գտնվող 55,2 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8200000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Այրում, Բարեկամության փողոց, 9 շենք, թիվ 6 հասցեում գտնվող 87.72 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8940000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Ստեփանավան ք., Թումանյան փողոց, թիվ 18 հասցեում գտնվող 251,2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 9,8 ք.մ. մակերեսով բաղնիք, 3,8 ք.մ. մակերեսով հավանոց, 34,08 ք.մ. մակերեսով ամառային խոհանոց, 25,53 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 32,09 ք.մ. մակերեսով տնտեսական սենյակ, 2,6 ք.մ. /1խ․մ․/ մակերեսով պարիսպ և 0.1463 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 26850000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան ք., Եղբայրության փողոց, 4 շենք, թիվ 58 հասցեում գտնվող 55 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 13720000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Դավթաշեն, Դավթաշեն 6-րդ փողոց, թիվ 13/4 հասցեում գտնվող 67,05 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.00883 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 22520000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Սասունցիների փողոց, 3-րդ փակուղի, թիվ 4 հասցեում գտնվող 213,44 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 7,7 ք.մ. մակերեսով հավանոց և 0.0965 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 20180000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան ք., 8-րդ միկրոշրջան, 5-րդ թաղամաս, թիվ 127 հասցեում գտնվող 136,23 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 2,92 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ շինություն և 0.04 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 26500000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Սպիտակ ք., Ուզբեկական Կ-5 թաղամաս, 3 շենք, թիվ 3 հասցեում գտնվող 52,3 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7120000  ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Ներսիսյան նրբանցք, 5 շենք, թիվ 34 հասցեում գտնվող 46,2 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Թումանյան փողոց, 1 շենք, թիվ 16 հասցեում գտնվող 49,6 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10600000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Ստեփանավան ք., Միքայելյան փողոց, թիվ 25 հասցեում գտնվող 160,8 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 18,3 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 3,2 ք.մ. մակերեսով սանհանգույց, 18,3 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ և 0.0758 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 15460000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ ք., Վազգեն Առաջին փողոց, 5 շենք, թիվ 26 հասցեում գտնվող 54.1 ք.մ. մակերեսով բնակարան և 25.6 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ շինություններ: Լոտի մեկնարկային գինը` 15630000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան ք., Կոճոռ թաղամաս, թիվ 30 հասցեում գտնվող 155,48 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 12,32 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 4,48 ք.մ. մակերեսով սան մաս և 0.074 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 19450000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Զ. Անդրանիկի փողոց, 95 շենք, թիվ 25 հասցեում գտնվող 95,11 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 14400000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի ք., Անի թաղամաս, 5-րդ փողոց, 10բ շենք, թիվ 16 հասցեում գտնվող 64.2 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10540000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Դեմիրճյան փողոց, 27/1 շենք, թիվ 48 հասցեում գտնվող 78,65 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 58400000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Չարենցավան ք., 7-րդ թաղամաս, 4 շենք, թիվ 4 հասցեում գտնվող 66,7 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 12020000  ՀՀ դրամ:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 08.07.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 09.08.2021թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Announcement 22.06.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 28.06.2021թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝  ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից ներկայացված հետևյալ լոտերի աճուրդային վաճառքը. 
- Սև մետաղի ջարդոն, 20000 կգ: Մեկնարկային գինը՝ 37 ՀՀ դրամ 1 կգ-ի համար:
- Չժանգոտվող պողպատի ջարդոն, 1120 կգ: Մեկնարկային գինը՝ 250 ՀՀ դրամ 1 կգ-ի համար:
- Պլաստմասե և մելոլիտե ջարդոն, 201 կգ: Մեկնարկային գինը՝ 17 ՀՀ դրամ 1 կգ-ի համար:
- Ալյումինե ջարդոն, 1800 կգ: Մեկնարկային գինը՝ 550 ՀՀ դրամ 1 կգ-ի համար:
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել www.akson.am (www.borsa.am) կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Announcement 22.06.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 23.06.2021թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
1. VOLKSWAGEN JETTA 2.5, թող. տարեթիվը՝ 2009թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2650000 ՀՀ դրամ:
2. MERCEDES-BENZ E 350, թող. տարեթիվը՝ 2005թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2550000 ՀՀ դրամ:
3. FORD TRANSIT 2.4 TDC, թող. տարեթիվը՝ 2007թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 5000000 ՀՀ դրամ:
4. MERCEDES-BENZ CLS 550, թող. տարեթիվը՝ 2006թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 4700000 ՀՀ դրամ:
5. TOYOTA CAMRY 2.5, թող. տարեթիվը՝ 2012թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 5200000 ՀՀ դրամ:
6. BMW 325 I, թող. տարեթիվը՝ 2004թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2500000 ՀՀ դրամ:
7. MERCEDES-BENZ E 320, թող. տարեթիվը՝ 2004թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2300000 ՀՀ դրամ:
8. MERCEDES-BENZ S 450, թող. տարեթիվը՝ 2007թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 4550000 ՀՀ դրամ:
9. BMW 320I, թող. տարեթիվը՝ 2007թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2700000 ՀՀ դրամ:
10. OPEL ZAFIRA 2.2, թող. տարեթիվը՝ 2005թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2060000 ՀՀ դրամ:
11. BMW 750 I, թող. տարեթիվը՝ 2006թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2530000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Announcement 18.06.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 22.06.2021թ.-ից  յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝  ժամը 12:00-ից,  իրականացվելու է ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից ներկայացված օգտագործված, ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված, մասամբ ոչ լրակազմ, դուրս գրված տարբեր մակնիշի բլոկերի, ինչպես նաև ԱԺ-12Տ, ՌԺ, ՊՕԺ-70, ՖՊ-10, ԽՖ-22/24, Մ-16ԻԽՊ-3 /2008թ./, ՄՎՊ, ՊԷՍ-2, Ռոսսա Դոտ, 132-08, ԻՊՄ-10 և Տուրբո նիկօյլ-98 ապրանքանիշերի վառելիքաքսուքային նյութերի  աճուրդային վաճառքը:
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Announcement 17.06.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 18.06.2021թ.-ին, ժամը 12:00-ին իրականացվելու է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված ոսկերչական իրերի աճուրդային վաճառք:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա կամ կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով: