COMMODITY AND RAW MATERIAL EXCHANGE

Announcement 09.06.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 10.06.2021թ.-ին, ժամը 12:00-ին իրականացվելու է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված ոսկերչական իրերի աճուրդային վաճառք: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է  ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է 10.06.2021թ.-ին, ժամը 11:55:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա կամ կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով: 
 
 

EXCHANGE FIXING OF GOLD (MORNING) 23.09.2021

Ոսկու 585 հարգի մեկ գրամի YGFA երևանյան ֆիքսինգը կազմում է 15979.74 դրամ:

 


 

EXCHANGE FIXING OF GOLD (EVENING) 23.09.2021

Ոսկու 585 հարգի մեկ գրամի YGFA երևանյան ֆիքսինգը կազմում է 16400.81 դրամ:

  

Public notification 16.09.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ կազմակերպիչ)  իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են հետևյալ լոտերը՝
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Այրում, գ. Հաղթանակ, 1-ին փողոց, 2-րդ նրբանցք, թիվ 3 հասցեում գտնվող 1312.9 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 36.2 ք.մ. /72.5 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.6 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 19200000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Կողբ, գ. Կողբ, 15-րդ փողոց, թիվ 22 հասցեում գտնվող 382.46 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 33 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.419 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 12000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Նոր Նորք, Ռ. Լյուքսեմբուրգի փողոց, 2-րդ նրբանցք, 5 շենք, թիվ 26 հասցեում գտնվող 73.34 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 18300000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Այրում, գ. Հաղթանակ, 1-ին փողոց, թիվ 1 հասցեում գտնվող 165.8 ք.մ. մակերեսով պտուղ-բանջարեղենի սառնարանային պահպանության տնտեսություն և 0.035 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 27000000 ՀՀ դրամ:
Գույքերը հանդիսանում են «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի գրավի առարկա և զբաղեցված են գրավատուների կողմից: ՀՀ քաղ. օր-ի 272-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն գույքի իրացումից հետո նոր սեփականատիրոջ պահանջով գրավատուն պարտավոր է մեկ ամսում ազատել գույքը:
Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 04.10.2021թ.-ին ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2021թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև համապատասխան գույքի աճուրդի ավարտին նախորդող օրը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք.Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.akson.am, www.llcbst.am  կայքերը:

 

 

Public notification 16.09.2021

   «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ)  իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը.
- ՀՀ, Վայոց ձորի մարզ, համայնք Եղեգնաձոր ք., Շահումյան փողոց, թիվ 12/01/1 հասցեում գտնվող 148.37 ք.մ. մակերեսով սպասարկման սրահ և 0.0084 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 36000000 ՀՀ դրամ:
Լոտի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքը գրավադրված է:
     Աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 04.10.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2021թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

 

 

 

Public notification 16.09.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ)  իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը`
- ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Ծարավ Աղբյուրի փողոց, թիվ 100 հասցեում գտնվող 941.4 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.07354 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 280000000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 04.10.2021թ.-ին, ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2021թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Public notification 16.09.2021

​«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) .
1. Իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.
- ՀՀ, ք. Երևան, Շենգավիթ, Շիրակի փողոց, 66 շենք, թիվ 1 հասցեում գտնվող 68.2 ք.մ. մակերեսով բնակարան, 7.2 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ շինություն և 21.9 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ զբաղեցրած տարածքներ: Լոտի մեկնարկային գինը` 22180000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի ք.,  Տոլստոյի փողոց, թիվ 18 հասցեում գտնվող 40.85 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 295.5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 3.56 ք.մ. /5.7 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.031489 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 19760000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Դիլիջան ք., Շամախյան փողոց, 1բ շենք, թիվ 23 հասցեում գտնվող 77.2 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7900000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Դիլիջան ք., Մյասնիկյան փողոց, թիվ 48 հասցեում գտնվող 666.8 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 36.98 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ և 0.04 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 120300000  ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Գորիս ք., Սարյան փողոց, թիվ 10 հասցեում գտնվող 227 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 2.2 ք.մ. մակերեսով պարիսպ և 0.1171 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 15440000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի ք., Մ. Ավետիսյան փողոց, 1 շենք, թիվ 33 հասցեում գտնվող 65.18 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9280000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի ք., Շիրակացու փողոց, թիվ 13/15 հասցեում գտնվող 126.34 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.0155 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 13600000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, համայնք Ապարան ք., Մ. Բաղրամյան փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 2 հասցեում գտնվող 271.72 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 26.4 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 16.38 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն և 0.226 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 26000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ ք., Շահումյան փողոց, 36 շենք, թիվ 30 հասցեում գտնվող 61.7 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10330000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ ք., Օգոստոսի 23 փողոց, 24 շենք, թիվ 60 հասցեում գտնվող 57.6 ք.մ. մակերեսով բնակարան և 28.1 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ կառուցված շինություններ: Լոտի մեկնարկային գինը` 12970000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Մեծամոր ք., 6-րդ շենք, թիվ  2 հասցեում գտնվող 72.8 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7120000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, համայնք Աշտարակ ք., Գ. Նժդեհի փողոց, թիվ 31 հասցեում գտնվող 141.9 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 17.4 ք.մ. մակերեսով ջրավազան, 16.1 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 18.7 ք.մ. /37.4 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.101 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 12000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Իջևան ք., Մեհրաբյան փողոց, թիվ 2 հասցեում գտնվող 384.7 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 34 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 19.5 ք.մ. մակերեսով տնտեսական շինություն և 0.10977 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 33000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ջրվեժ, գյուղ Ձորաղբյուր, Հատիսի փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 1 հասցեում գտնվող 223,39 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 46,15 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 8,23 ք.մ. /16,47 խ․մ․/ մակերեսով պարիսպ և 0.163011 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 29540000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Սևան ք., Աբովյան փողոց, 3 շենք, թիվ 1 հասցեում գտնվող 85,78 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 14770000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Սևան ք., Կոմիսարների փողոց, թիվ 41 հասցեում գտնվող 130,34 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 20,51 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 5,05 ք.մ. մակերեսով կիսանկուղ-խորդանոց, 33,6 ք.մ. մակերեսով կիսաքանդ շինություն, 47,3 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 14,3 ք.մ. /18,59 խ․մ․/ մակերեսով պարիսպ և 0.1818 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 14800000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Նարեկացու փողոց, 2 շենք, թիվ 19 հասցեում գտնվող 79 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10860000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Վարդենիս ք., Հ. Արզոյան փողոց, թիվ 8 հասցեում գտնվող 85,1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 132,06 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 31,97 ք.մ. մակերեսով հարթակ, 5,09 ք.մ. /11,45 խ․մ․/ մակերեսով պարիսպ և 0.07009 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 20060000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի, Խաղաղ Դոնի փողոց, 23 շենք, թիվ 201 հասցեում գտնվող 72,3 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 24200000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, Մ. Մազմանյան փողոց, 22 շենք, թիվ 19 հասցեում գտնվող 59,6 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 19100000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ ք., Պ. Սևակի թաղամաս, 2-րդ փողոց, թիվ 40 հասցեում գտնվող 308,7 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.08 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 27300000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Արարատյան 1-ին զանգված, 4 շենք, թիվ 60 հասցեում գտնվող 44.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 18200000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայքն Իջևան ք., Բլբուլյան փողոց, 99 շենք, թիվ 15 հասցեում գտնվող 69 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10780000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ, գ. Զովունի, 7-րդ փողոց, թիվ 88/9 հասցեում գտնվող 103.7 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 1.8 ք.մ. /3.8 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.01475 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 26500000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Սիսիան ք., Վ. Տերյան փողոց, թիվ 4 հասցեում գտնվող 198 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 17.4 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 27.8 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 28 ք.մ. մակերեսով խորդանոց և 0.069 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 15300000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 04.10.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 08.11.2021թ.-ին:
2. Շարունակելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտի բաց աճուրդը.
- ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Ն. Գոգոլի փողոց, 87 շենք, թիվ 26 հասցեում գտնվող 72.4 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 28430000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը հոլանդական եղանակով` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 04.10.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 08.11.2021թ.-ին:
    Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքեր:

Announcement 14.09.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 17.09.2021թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝  ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է «Գրիգոր Նարեկացի» Բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցի աճուրդային վաճառքը՝ «դասական» (գնի բարձրացմամբ) եղանակով.
- GAZ 31105-120, թող. տարեթիվը՝ 2004թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 250000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է 20000 (քսան հազար) ՀՀ դրամ, որի վճարման վերջնաժամկետն է յուրաքանչյուր աճուրդի օրվա ժամը 11:30-ը: Նախավճարը պետք է վճարվի «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի դրամարկղում` աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում 1570004985660100 հաշվեհամարին):
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել www.akson.am (www.borsa.am) կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Announcement 14.09.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 16.09.2021թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
1. NISSAN PATHFINDER 4.0, թող. տարեթիվը՝ 2006թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3970000 ՀՀ դրամ:
2. MERCEDES-BENZ C230, թող. տարեթիվը՝ 2007թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2450000 ՀՀ դրամ:
3. MERCEDES-BENZ B 170, թող. տարեթիվը՝ 2005թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2180000 ՀՀ դրամ:
4. INFINITI FX 35 3.5, թող. տարեթիվը՝ 2003թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3190000 ՀՀ դրամ:
5. VOLKSWGEN TOURAN 2.0, թող. տարեթիվը՝ 2006թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2800000 ՀՀ դրամ:
6. MERCEDES-BENZ S550L, թող. տարեթիվը՝ 2006թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 5890000ՀՀ դրամ:
7. BMW 525 I, թող. տարեթիվը՝ 2006թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2680000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել www.akson.am (www.borsa.am) կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Announcement 10.09.2021


«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 15.09.2021թ.-ից  յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝  ժամը 12:00-ից,  իրականացվելու է ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից ներկայացված, ընդհանուր 60000 կգ քաշով սև մետաղի ջարդոնի աճուրդային վաճառքը,  մեկնարկային գինը` 40 ՀՀ դրամ 1 կգ-ի համար:
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել www.akson.am (www.borsa.am) կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Public notification 10.09.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերն ըստ ներկայացված հերթականության`
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, Հ. Շիրազի փողոց, 34 շենք, թիվ 41 հասցեում գտնվող 103.6 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 30330000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Շենգավիթ, Հ. Հովսեփյան փողոց, 10/1 շենք, թիվ 20 հասցեում գտնվող 88,3 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 44380000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան ք., Վանատուր թաղամաս, թիվ 540 հասցեում գտնվող 363,06 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 71,05 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 21,36 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 5,9 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն և 0.1275 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 51500000 ՀՀ դրամ:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 27.09.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 27.10.2021թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը: