ԱՊՐԱՆՔԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

Հայտարարություն 08.10.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 14.10.2019թ.-ից  յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝  ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է  ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից ներկայացված՝ տարբեր տեսակի օգտագործված, ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված ապրանքանյութական արժեքների  աճուրդային վաճառք:
Վաճառվող լոտերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ ատանալու համար կարող եք այցելել բորսա  կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:30 -17:00-ն:

ՈՍԿՈՒ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՖԻՔՍԻՆԳ (ԵՐԵԿՈՅԱՆ) 21.02.2020

Ոսկու 585 հարգի մեկ գրամի արժեքը կազմում է 14289.27 դրամ:

YGFA երևանյան ֆիքսինգը կողմնորոշիչ արժեք է, որը ձևավորվում է բորսայի հարթակում կատարված գործարքների արդյունքների, առաջարկի և պահանջարկի, ինչպես նաև այլ գործոնների համադրության, վերլուծության և հաշվարկի արդյունքում:

Հրապարակային ծանուցում 21.02.2020

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերն ըստ ներկայացված հերթականության`
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան, Կենտրոն թաղամաս, 88 շենք, թիվ 42 հասցեում գտնվող 73.21 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8430000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորքի 8-րդ միկրոշրջան, 15 շենք, թիվ 26 հասցեում գտնվող 78.7 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 28900000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Չարենցավան, 3-րդ թաղամաս, 18 շենք, թիվ 40 հասցեում գտնվող 43.8 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7520000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, համայնք Ջերմուկ, Ձախափնյակ թաղամաս, 43 շենք, թիվ 21 հասցեում գտնվող 83.5 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9200000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, համայնք Ապարան, Մ. Բաղրամյան փողոց, 23 շենք, թիվ 9 հասցեում գտնվող 65.29 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 5550000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Անի, Մարալիկ ք., Ձերժինսկի փողոց 18 շենք 15 հասցեում գտնվող 76.52 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6640000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Դիլիջան ք., Կալինինի փողոց, 167 շենք, թիվ 4 հասցեում գտնվող 68.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 13480000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Գորիս ք., Օրբելյանների փողոց, 2 շենք, թիվ 4 հասցեում գտնվող 85.2 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 17870000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ ք., Անդրանիկի 2-րդ թաղամաս, թիվ 77 հասցեում գտնվող 237.3 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 13.1 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1.6 ք.մ. մակերեսով զուգարան, 12 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 18 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 5.5 ք.մ. մակերեսով պարիսպ /11խ.մ./ և 0.0472 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 26750000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Գորիս ք., Սալ-Քար, 2 շենք, թիվ 1 հասցեում գտնվող 62 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7080000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, համայնք Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս, 37 շենք, թիվ 23 հասցեում գտնվող 79.7 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 21450000 ՀՀ դրամ:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 09.03.2020թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 13.04.2020թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

ՈՍԿՈՒ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՖԻՔՍԻՆԳ (ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ) 21.02.2020

Ոսկու 585 հարգի մեկ գրամի արժեքը կազմում է 14535.59 դրամ:

YGFA երևանյան ֆիքսինգը կողմնորոշիչ արժեք է, որը ձևավորվում է բորսայի հարթակում կատարված գործարքների արդյունքների, առաջարկի և պահանջարկի, ինչպես նաև այլ գործոնների համադրության, վերլուծության և հաշվարկի արդյունքում:

Ծանուցում 19.02.2020

Ի փոփոխություն  24.01.2020թ. տեղադրված՝ «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող լոտերի աճուրդային վաճառքի վերաբերյալ «Ծանուցման», տեղեկացնում ենք, որ ներքոհիշյալ հասցեներում գտնվող անշարժ գույքերի մեկնարկային գները սահմանվում են հետևյալ չափով.
- ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.Վեդի, Արարատյան փողոց, թիվ 70: Լոտի մեկնարկային գինը` 19319000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, ք.Ալավերդի, Ջրավազանի փողոց, թիվ 2/6: Լոտի մեկնարկային գինը` 6780000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.Մասիս, Արարատյան փողոց, շենք 3, թիվ 3/5: Լոտի մեկնարկային գինը` 12685000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ.Լուսակունք, 1 փող., թիվ 84/2: Լոտի մեկնարկային գինը` 128000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, Վարչական կենտրոն, թիվ 1/1: Լոտի մեկնարկային գինը` 1095000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Բաղրամյան փող., թիվ 2/1: Լոտի մեկնարկային գինը` 29598000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Հանրապետության պողոտա, շենք 4, թիվ 1/1: Լոտի մեկնարկային գինը` 39512000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ ,Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, "Կենտրոն" թաղամաս, թիվ 6/1: Լոտի մեկնարկային գինը` 20600000 ՀՀ դրամ: 
         Ծանուցման մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

Հայտարարություն 18.02.2020

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 20.02.2020թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԷՆԵՐԳԱՆՈՐՈԳՈՒՄ» ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
1. Ավտոմեքենա` IZH 2717, թող. տարեթիվը՝ 2006թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 800000 ՀՀ դրամ:
2. Ավտոմեքենա` ԳԱԶ 53-12, թող. տարեթիվը՝ 1985թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 900000 ՀՀ դրամ:
3. Ավտոմեքենա` ԿՐԱԶ, թող. տարեթիվը՝ 1985թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2150000 ՀՀ դրամ:
4. Կցորդ՝ ՉՄԶԱՊ 52-12, թող. տարեթիվը՝ 1985թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1800000 ՀՀ դրամ:
5. Կցորդ՝ Ու-4065, թող. տարեթիվը՝ 1985թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1500000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել www.akson.am (www.borsa.am) կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հրապարակային ծանուցում 18.02.2020

«Ակսոն»  ԱՀ  Բորսայի  հարթակում «Բի Էս Թի»  ՍՊԸ-ն  (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ)  շարունակելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտի բաց աճուրդը.
- ՀՀ, ք. Երևան, համայնք Կենտրոն, Բուդապեշտի փողոց, թիվ 33 հասցեում գտնվող 193.25 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.026 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 13273026 ՀՀ դրամ:
Լոտի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքը գրավադրված է:
Աճուրդի փուլերը հոլանդական եղանակով` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 05.03.2020թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝  06.04.2020թ.-ին:  Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հրապարակային ծանուցում 18.02.2020

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Բայանդուր, 25-րդ փողոց, թիվ 1 հասցեում գտնվող 1105.09 ք.մ. մակերեսով վարչական շենք, 159.25 ք.մ. մակերեսով տրակտորային շինություն, 195.3 ք.մ. մակերեսով տրակտորային կայան, 34.92 ք.մ. մակերեսով  լցակայանի շենք, 1119.35 ք.մ. մակերեսով ավտոպարկ, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 63.63 ք.մ. մակերեսով ենթակայան, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 63.63 ք.մ. մակերեսով ենթակայան, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1812.64 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 259.4 ք.մ. մակերեսով սանանցում, 25 ք.մ. մակերեսով ենթակայան, 1357.5 ք.մ. մակերեսով ինկուբատոր, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց,   58.8 ք.մ. մակերեսով ենթակայան, 58.8 ք.մ. մակերեսով ենթակայան, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1728 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 323.4 ք.մ. մակերեսով սանանցում, 328.68 ք.մ. մակերեսով կերի պահեստ, 514 ք.մ. մակերեսով սանանցում, 147.62 ք.մ. մակերեսով սանանցում, 195.3 ք.մ. մակերեսով տրակտորային կայան, 273.75 ք.մ. մակերեսով ցամքարի պահեստ, 321.1 ք.մ. մակերեսով ցամքարի պահեստ, 200.2 ք.մ. մակերեսով տրակտորային շինություն, ծածկ, 485.21 ք.մ. մակերեսով սանանցում, 575.1 ք.մ. մակերեսով սանանցում,  485.2 ք.մ. մակերեսով կերի պահեստ, 191.09 ք.մ. (420.4 խ.մ.) մակերեսով պարիսպ, 139.35 ք.մ. (306.57 խ.մ.) մակերեսով պարիսպ, 44.24 ք.մ. (97.33 խ.մ.) մակերեսով պարիսպ, 11.14 ք.մ. (26.74 խ.մ.) մակերեսով պարիսպ, 2284.78 ք.մ. ընդհանուր մակերեսով  ինքնակամ կառուցված շինություններ  և 153.35402 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 1250000000 ՀՀ դրամ:
- Սառնարանային համակարգ ORXUS և BITZER 35C: Լոտի մեկնարկային գինը` 34200000 ՀՀ դրամ:
- Կաթսայատան սարքավորումներ: Լոտի մեկնարկային գինը` 13200000 ՀՀ դրամ:
- Բրոյլերի աճեցման հոսքագիծ BKM 3 (10 հատ): Լոտի մեկնարկային գինը` 49400000 ՀՀ դրամ:
- Կերախոհանոցային համակարգ: Լոտի մեկնարկային գինը` 21900000 ՀՀ դրամ:
- Մորթի արտադրամասի հոսքագիծ «Միր Նազար» 2000 հատ/ժամ: Լոտի մեկնարկային գինը` 50300000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 05.03.2020թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 01.07.2020թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հայտարարություն 17.02.2020

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31)  18.02.2020թ.-ին, ժամը 12:00-ին իրականացվելու է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված ոսկերչական իրերի աճուրդային վաճառք:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա կամ կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հրապարակային ծանուցում 14.02.2020

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են հետևյալ լոտերը. 
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին գրավի իրավունքով պատկանող՝
- ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր, Կոմիտասի պողոտա, 65 շենք,  թիվ 22 հասցեում գտնվող 70 քմ մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 40500000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք.Երևան, Կենտրոն, Թաիրովի փողոց, 47/1 հասցեում գտնվող 113.8 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 20 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն,  15.6 ք.մ. մակերեսով հարթակ և 0.078317 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 70000000 ՀՀ դրամ:
Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին  սեփականության  իրավունքով պատկանող՝
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Նորապատ, 6-րդ փողոց, թիվ 5 հասցեում գտնվող 125.6 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.047 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 16300000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Նորապատ, 5-րդ փողոց,  թիվ 64 հասցեում գտնվող 373.5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 48.4 ք.մ. մակերեսով խանութ, 2.8 ք.մ. մակերեսով զուգարան, 2.8 ք.մ. մակերեսով հավաբուն, 35.3 ք.մ. մակերեսով մառան, 61.5 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 16.2 ք.մ. մակերեսով բենզալցակայան, 18.7 ք.մ. մակերեսով ծածկ,  7.8 ք.մ. /21 խ.մ., 38.9 գծամետր/ մակերեսով պարիսպ, 20.9 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.153 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 51000000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 02.03.2020թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 01.07.2020թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011)56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հայտարարություն 14.02.2020

Տեղեկացնում ենք, որ «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) շարունակվում է «Ֆլորես» Աճուրդի Տուն ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ կազմակերպիչ) կողմից կազմակերպված, «ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՓԲԸ-ին գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտի աճուրդային գործընթացը, նշված մեկնարկային գնով.
- ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Հրազդանի կիրճ, թիվ 4/1  հասցեում գտնվող 58429.4 ք.մ. մակերեսով տարածք, 28.0 ք.մ. մակերեսով տոմսարկղեր, 23.0 ք.մ. մակերեսով առևտրի սրահ, 93.0 ք.մ. մակերեսով սրճարան, 41.3 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 9.238832 հա մակերեսով հողամաս (հողամասի կադաստրային արժեքը վճարված չէ):  Լոտի մեկնարկային գինը` 2127874967.42 ՀՀ դրամ: Բացի լոտի գնման գնի վճարման պարտավորությունից, գնորդին է անցնում նաև հողամասի 1522189969 ՀՀ դրամ, կամ այն վճարման օրվա դրությամբ սահմանված այլ կադաստրային արժեքի վճարման պարտավորությունը:
Լոտի նկատմամբ սահմանափակումներ՝ գույքը գրավադրված է:
Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել  www.akson.am կայքը: