ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА

БИРЖЕВОЙ ФИКСИНГ ЗОЛОТА (ВЕЧЕРНИЙ) 23.09.2021

Ереванский фиксинг одного грамма золота пробы 585 составляет 16400.81 драм.

 
 

БИРЖЕВОЙ ФИКСИНГ ЗОЛОТА (УТРЕННИЙ) 23.09.2021

Ереванский фиксинг одного грамма золота пробы 585 составляет 15979.74 драм.

 

 

Публичное уведомление 16.09.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ կազմակերպիչ)  իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են հետևյալ լոտերը՝
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Այրում, գ. Հաղթանակ, 1-ին փողոց, 2-րդ նրբանցք, թիվ 3 հասցեում գտնվող 1312.9 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 36.2 ք.մ. /72.5 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.6 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 19200000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Կողբ, գ. Կողբ, 15-րդ փողոց, թիվ 22 հասցեում գտնվող 382.46 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 33 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.419 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 12000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Նոր Նորք, Ռ. Լյուքսեմբուրգի փողոց, 2-րդ նրբանցք, 5 շենք, թիվ 26 հասցեում գտնվող 73.34 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 18300000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Այրում, գ. Հաղթանակ, 1-ին փողոց, թիվ 1 հասցեում գտնվող 165.8 ք.մ. մակերեսով պտուղ-բանջարեղենի սառնարանային պահպանության տնտեսություն և 0.035 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 27000000 ՀՀ դրամ:
Գույքերը հանդիսանում են «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի գրավի առարկա և զբաղեցված են գրավատուների կողմից: ՀՀ քաղ. օր-ի 272-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն գույքի իրացումից հետո նոր սեփականատիրոջ պահանջով գրավատուն պարտավոր է մեկ ամսում ազատել գույքը:
Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 04.10.2021թ.-ին ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2021թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև համապատասխան գույքի աճուրդի ավարտին նախորդող օրը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք.Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.akson.am, www.llcbst.am  կայքերը:

 

Публичное уведомление 16.09.2021

   «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ)  իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը.
- ՀՀ, Վայոց ձորի մարզ, համայնք Եղեգնաձոր ք., Շահումյան փողոց, թիվ 12/01/1 հասցեում գտնվող 148.37 ք.մ. մակերեսով սպասարկման սրահ և 0.0084 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 36000000 ՀՀ դրամ:
Լոտի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքը գրավադրված է:
     Աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 04.10.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2021թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

 

Публичное уведомление 16.09.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում ​«Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ)  իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը`
- ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Ծարավ Աղբյուրի փողոց, թիվ 100 հասցեում գտնվող 941.4 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.07354 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 280000000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 04.10.2021թ.-ին, ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2021թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Публичное уведомление 16.09.2021

​«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) .
1. Իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.
- ՀՀ, ք. Երևան, Շենգավիթ, Շիրակի փողոց, 66 շենք, թիվ 1 հասցեում գտնվող 68.2 ք.մ. մակերեսով բնակարան, 7.2 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ շինություն և 21.9 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ զբաղեցրած տարածքներ: Լոտի մեկնարկային գինը` 22180000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի ք.,  Տոլստոյի փողոց, թիվ 18 հասցեում գտնվող 40.85 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 295.5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 3.56 ք.մ. /5.7 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.031489 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 19760000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Դիլիջան ք., Շամախյան փողոց, 1բ շենք, թիվ 23 հասցեում գտնվող 77.2 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7900000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Դիլիջան ք., Մյասնիկյան փողոց, թիվ 48 հասցեում գտնվող 666.8 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 36.98 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ և 0.04 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 120300000  ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Գորիս ք., Սարյան փողոց, թիվ 10 հասցեում գտնվող 227 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 2.2 ք.մ. մակերեսով պարիսպ և 0.1171 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 15440000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի ք., Մ. Ավետիսյան փողոց, 1 շենք, թիվ 33 հասցեում գտնվող 65.18 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9280000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի ք., Շիրակացու փողոց, թիվ 13/15 հասցեում գտնվող 126.34 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.0155 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 13600000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, համայնք Ապարան ք., Մ. Բաղրամյան փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 2 հասցեում գտնվող 271.72 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 26.4 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 16.38 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն և 0.226 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 26000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ ք., Շահումյան փողոց, 36 շենք, թիվ 30 հասցեում գտնվող 61.7 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10330000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ ք., Օգոստոսի 23 փողոց, 24 շենք, թիվ 60 հասցեում գտնվող 57.6 ք.մ. մակերեսով բնակարան և 28.1 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ կառուցված շինություններ: Լոտի մեկնարկային գինը` 12970000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Մեծամոր ք., 6-րդ շենք, թիվ  2 հասցեում գտնվող 72.8 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7120000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, համայնք Աշտարակ ք., Գ. Նժդեհի փողոց, թիվ 31 հասցեում գտնվող 141.9 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 17.4 ք.մ. մակերեսով ջրավազան, 16.1 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 18.7 ք.մ. /37.4 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.101 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 12000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Իջևան ք., Մեհրաբյան փողոց, թիվ 2 հասցեում գտնվող 384.7 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 34 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 19.5 ք.մ. մակերեսով տնտեսական շինություն և 0.10977 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 33000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ջրվեժ, գյուղ Ձորաղբյուր, Հատիսի փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 1 հասցեում գտնվող 223,39 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 46,15 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 8,23 ք.մ. /16,47 խ․մ․/ մակերեսով պարիսպ և 0.163011 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 29540000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Սևան ք., Աբովյան փողոց, 3 շենք, թիվ 1 հասցեում գտնվող 85,78 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 14770000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Սևան ք., Կոմիսարների փողոց, թիվ 41 հասցեում գտնվող 130,34 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 20,51 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 5,05 ք.մ. մակերեսով կիսանկուղ-խորդանոց, 33,6 ք.մ. մակերեսով կիսաքանդ շինություն, 47,3 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 14,3 ք.մ. /18,59 խ․մ․/ մակերեսով պարիսպ և 0.1818 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 14800000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Նարեկացու փողոց, 2 շենք, թիվ 19 հասցեում գտնվող 79 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10860000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Վարդենիս ք., Հ. Արզոյան փողոց, թիվ 8 հասցեում գտնվող 85,1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 132,06 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 31,97 ք.մ. մակերեսով հարթակ, 5,09 ք.մ. /11,45 խ․մ․/ մակերեսով պարիսպ և 0.07009 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 20060000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի, Խաղաղ Դոնի փողոց, 23 շենք, թիվ 201 հասցեում գտնվող 72,3 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 24200000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, Մ. Մազմանյան փողոց, 22 շենք, թիվ 19 հասցեում գտնվող 59,6 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 19100000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ ք., Պ. Սևակի թաղամաս, 2-րդ փողոց, թիվ 40 հասցեում գտնվող 308,7 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.08 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 27300000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Արարատյան 1-ին զանգված, 4 շենք, թիվ 60 հասցեում գտնվող 44.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 18200000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայքն Իջևան ք., Բլբուլյան փողոց, 99 շենք, թիվ 15 հասցեում գտնվող 69 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10780000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ, գ. Զովունի, 7-րդ փողոց, թիվ 88/9 հասցեում գտնվող 103.7 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 1.8 ք.մ. /3.8 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.01475 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 26500000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Սիսիան ք., Վ. Տերյան փողոց, թիվ 4 հասցեում գտնվող 198 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 17.4 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 27.8 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 28 ք.մ. մակերեսով խորդանոց և 0.069 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 15300000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 04.10.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 08.11.2021թ.-ին:
2. Շարունակելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտի բաց աճուրդը.
- ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Ն. Գոգոլի փողոց, 87 շենք, թիվ 26 հասցեում գտնվող 72.4 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 28430000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը հոլանդական եղանակով` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 04.10.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 08.11.2021թ.-ին:
    Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքեր:

Объявление 14.09.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 17.09.2021թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝  ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է «Գրիգոր Նարեկացի» Բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցի աճուրդային վաճառքը՝ «դասական» (գնի բարձրացմամբ) եղանակով.
- GAZ 31105-120, թող. տարեթիվը՝ 2004թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 250000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է 20000 (քսան հազար) ՀՀ դրամ, որի վճարման վերջնաժամկետն է յուրաքանչյուր աճուրդի օրվա ժամը 11:30-ը: Նախավճարը պետք է վճարվի «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի դրամարկղում` աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում 1570004985660100 հաշվեհամարին):
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել www.akson.am (www.borsa.am) կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Объявление 14.09.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 16.09.2021թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
1. NISSAN PATHFINDER 4.0, թող. տարեթիվը՝ 2006թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3970000 ՀՀ դրամ:
2. MERCEDES-BENZ C230, թող. տարեթիվը՝ 2007թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2450000 ՀՀ դրամ:
3. MERCEDES-BENZ B 170, թող. տարեթիվը՝ 2005թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2180000 ՀՀ դրամ:
4. INFINITI FX 35 3.5, թող. տարեթիվը՝ 2003թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3190000 ՀՀ դրամ:
5. VOLKSWGEN TOURAN 2.0, թող. տարեթիվը՝ 2006թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2800000 ՀՀ դրամ:
6. MERCEDES-BENZ S550L, թող. տարեթիվը՝ 2006թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 5890000ՀՀ դրամ:
7. BMW 525 I, թող. տարեթիվը՝ 2006թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2680000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել www.akson.am (www.borsa.am) կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Объявление 10.09.2021


«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 15.09.2021թ.-ից  յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝  ժամը 12:00-ից,  իրականացվելու է ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից ներկայացված, ընդհանուր 60000 կգ քաշով սև մետաղի ջարդոնի աճուրդային վաճառքը,  մեկնարկային գինը` 40 ՀՀ դրամ 1 կգ-ի համար:
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել www.akson.am (www.borsa.am) կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Публичное уведомление 10.09.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերն ըստ ներկայացված հերթականության`
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, Հ. Շիրազի փողոց, 34 շենք, թիվ 41 հասցեում գտնվող 103.6 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 30330000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Շենգավիթ, Հ. Հովսեփյան փողոց, 10/1 շենք, թիվ 20 հասցեում գտնվող 88,3 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 44380000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան ք., Վանատուր թաղամաս, թիվ 540 հասցեում գտնվող 363,06 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 71,05 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 21,36 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 5,9 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն և 0.1275 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 51500000 ՀՀ դրամ:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 27.09.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 27.10.2021թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Публичное уведомление 09.09.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում  «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը`
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ջրվեժ, 44-րդ փողոց, թիվ 18 հասցեում գտնվող 85.57 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.105 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 19300000 ՀՀ դրամ:
Լոտի նկատմամբ սահմանափակումներ՝ գույքը գրավադրված է:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 27.09.2021թ.-ին, ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2021թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը: