ԱՊՐԱՆՔԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

ՈՍԿՈՒ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՖԻՔՍԻՆԳ (ԵՐԵԿՈՅԱՆ) 05.06.2020

Ոսկու 585 հարգի մեկ գրամի արժեքը կազմում է 14903.65 դրամ:

YGFA երևանյան ֆիքսինգը կողմնորոշիչ արժեք է, որը ձևավորվում է բորսայի հարթակում կատարված գործարքների արդյունքների, առաջարկի և պահանջարկի, ինչպես նաև այլ գործոնների համադրության, վերլուծության և հաշվարկի արդյունքում:

ՈՍԿՈՒ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՖԻՔՍԻՆԳ (ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ) 05.06.2020

Ոսկու 585 հարգի մեկ գրամի արժեքը կազմում է 14855.15 դրամ:

YGFA երևանյան ֆիքսինգը կողմնորոշիչ արժեք է, որը ձևավորվում է բորսայի հարթակում կատարված գործարքների արդյունքների, առաջարկի և պահանջարկի, ինչպես նաև այլ գործոնների համադրության, վերլուծության և հաշվարկի արդյունքում:

Հրապարակային ծանուցում 02.06.2020

«Ակսոն»  ԱՀ  Բորսայի  հարթակում «Բի Էս Թի»  ՍՊԸ-ն  (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ)  շարունակելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտի բաց աճուրդը.
- ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, համայնք Ջերմուկ, Ձախափնյակ թաղամաս, 43 շենք, թիվ 21 հասցեում գտնվող 83.5 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 4295104 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը հոլանդական եղանակով` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 18.06.2020թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝  20.07.2020թ.-ին:
     Լոտի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքը գրավադրված է:
Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հրապարակային ծանուցում 02.06.2020

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերն ըստ ներկայացված հերթականության`
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ համայնք, Արզումանյան փողոց, 13 շենք, թիվ 26 հասցեում գտնվող 26.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 11500000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Սիսիան, Սիսականի փողոց, 46 շենք, թիվ 17 հասցեում գտնվող 70.61 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8700000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Արմավիր, Չարենցի փողոց, թիվ 71 հասցեում գտնվող 190.6 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 26.3 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 46.6 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 13.7 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.0696 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 16270000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի, Մ. Ավետիսյան փողոց, 27 շենք, թիվ 8 հասցեում գտնվող 82.29 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 11500000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի համայնք, Վարդաշենի 5-րդ փողոց, թիվ 17 հասցեում գտնվող 77.6 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 10.4 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 35.0 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ շինություն և 0.035 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 22270000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ, Իսակովի փողոց, 47ա շենք, թիվ 18 հասցեում գտնվող 62.2 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8440000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր համայնք, Բաղրամյան պողոտա, 53 շենք, թիվ 3 հասցեում գտնվող 182.3 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 108400000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ, Մաշտոցի փողոց, 69 շենք, թիվ 13 հասցեում գտնվող 46.6 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10350000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Սևան, Գեղամա փողոց, թիվ 29 հասցեում գտնվող 105.65 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 11.77 ք.մ. մակերեսով տնտեսական շինություն, 15.77 ք.մ. մակերեսով  խորդանոց, 37.55 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 4.27 ք.մ. /7.47 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.0653 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 11800000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք համայնք, Նոր-Նորքի 7-րդ միկրոշրջան, 46 շենք, թիվ 42 հասցեում գտնվող 47 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 15400000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, համայնք Ապարան, Մ. Բաղրամյան փողոց, թիվ 111 հասցեում գտնվող 302.68 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 33.6 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.159 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 19000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Սպիտակ, Քըրք Քըրքորյան փողոց, թիվ 31 հասցեում գտնվող 159.2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 34.6 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 460.8 ք.մ. մակերեսով ջերմոց, 77.5 ք.մ. մակերեսով կիսակառույց շինություն և 0.168 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 13140000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արարատ, Մուրացանի փողոց, թիվ 15 հասցեում գտնվող 120.65 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 6.88 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 11.4 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 19.24 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 13.53 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 4.18 ք.մ. մակերեսով սանհանգույց, 105.71 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 1.18 ք.մ. /1.3 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ, 1.92 ք.մ. /4.03 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ, 4.99 ք.մ. /11.48 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.07786 մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 21000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա համայնք, Ա. Բաբաջանյան փողոց, 1/2 շենք, թիվ 13 հասցեում գտնվող 49.1 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 20770000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի, Վարդ-Բաղ 2-րդ թաղամաս, 5 շենք, թիվ 18 հասցեում գտնվող 77.75 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8540000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ, Արագած զանգված, 14 շենք, թիվ  50 հասցեում գտնվող 61 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10140000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 17 շենք, թիվ 29 հասցեում գտնվող 31,4 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 14060000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնք, Զվարթնոց թաղամաս, Մայիսյան փողոց, թիվ 19/1 հասցեում գտնվող 237,9 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 2,7 ք.մ. մակերեսով զուգարան, 1,5 ք.մ. /3խ․մ․/ մակերեսով պարիսպ և 0.0525 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 23930000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ,  համայնք Անի,  Մարալիկ ք., Երիտասարդականների փողոց, թիվ 12 հասցեում գտնվող 158,14 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 3,99 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 9,6 ք.մ. մակերեսով հացատուն,  1,96 ք.մ. մակերեսով զուգարան, 5,99 ք.մ. /7,2 խ․մ․/ մակերեսով պարիսպ և 0.0799 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 12030000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Վերին Պտղնի, Նոր թաղամաս, 1-ին փողոց, թիվ 62 հասցեում գտնվող 446,5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 5,9 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 16,1 ք.մ. մակերեսով մառան, 29 ք.մ. մակերեսով խոհանոց և 0.075 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 55020000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա համայնք, Օհանովի փողոց, 7 շենք, թիվ 37 հասցեում գտնվող 76,6 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 25480000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի, Անտառավան 3-րդ թաղամաս, 25ա շենք, թիվ 27 հասցեում գտնվող 55,82 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7990000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի, Մուշ-2 թաղամաս, 10-2ե շենք, թիվ 2 հասցեում գտնվող 79,86 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7980000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ, Ներսիսյան փողոց, 3 շենք, թիվ 35 հասցեում գտնվող 76,9 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 13610000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Նոր Հաճն, Թումանյան փողոց, 7 շենք, թիվ 10 հասցեում գտնվող 74,7 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 13040000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, համայնք Ջերմուկ, Ձախափնյակ թաղամաս, 18 շենք, թիվ 25 հասցեում գտնվող 85,4 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9880000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, Շահումյան փողոց, թիվ 2 հասցեում գտնվող 239,88 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 2,98 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն և 0.06999 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 19050000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Նոր- Նորք, Մայակ թաղամաս, 27/4 հասցեում գտնվող 188,9 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.011184 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 23960000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Պտղնի, 2-րդ այգեգործական տարածք, 23-րդ թաղամաս, թիվ 21 հասցեում գտնվող 332,4 ք.մ. մակերեսով այգետնակ, 14,1 ք.մ. մակերեսով ջրավազան,  10,1 ք.մ. մակերեսով ցախանոց,  5,4 ք.մ. մակերեսով զուգարան  և 0.111 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 40870000 ՀՀ դրամ:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 18.06.2020թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 20.07.2020թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը: 

Հայտարարություն 02.06.2020

«Ակսոն» ԱՀ  Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 03.06.2020թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝  ժամը 12:00-ից, իրականացվելու  է  «Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված՝ 1998 թվականի արտադրության  ԳԱԶ 3110 մակնիշի ավտոմեքենայի աճուրդային վաճառքը` 220000 ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 27.05.2020

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 01.06.2020թ.-ից  յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝  ժամը 12:00-ից,  իրականացվելու է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ներկայացված նախկինում շահագործված  համակարգչային տեխնիկայի և գրասենյակային կահույքի աճուրդային վաճառքը: Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել բորսա կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հրապարակային ծանուցում 26.05.2020

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Ակնալիճ, Խնուսի փողոց, թիվ 26  հասցեում գտնվող  163.76 ք.մ. մակերեսով հանգստյան տուն, 49.34 ք.մ. ընդհանուր մակերեսով ինքնակամ շինություն և 0.26993 հա մակերեսով  hողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 33900000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Ակնալիճ հասցեում գտնվող 11.31 հա մակերեսով  hողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 26020000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Ակնալիճ հասցեում գտնվող 11.31 հա մակերեսով  hողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 26020000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Ակնալիճ, Խնուսի փողոց, թիվ 8  հասցեում գտնվող  1844.7 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 121.7 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 421.3 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 24.1 ք.մ. մակերեսով պահեստ, 32.7 ք.մ. մակերեսով պահեստ, 293.6 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 293.6 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 18.9 ք.մ. / 37.8 խ.մ. / մակերեսով պարիսպ և 1.034 հա մակերեսով  hողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 59500000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Ակնալիճ, Խնուսի փողոց, թիվ 4 հասցեում գտնվող 751.46 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.08001 հա մակերեսով  hողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 17700000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 11.06.2020թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2020թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հայտարարություն 23.05.2020

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 25.05.2020թ.-ին, ժամը 12:00-ին իրականացվելու է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված ոսկերչական իրերի աճուրդային վաճառք:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա կամ կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հրապարակային ծանուցում 22.05.2020

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերն ըստ ներկայացված հերթականության`
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Իջևան, Աբովյան փողոց, թիվ 47 հասցեում գտնվող 77.7 ք.մ. մակերեսով խանութ և 0.0042 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 23700000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ–Զեյթուն, Հ. Ներսիսյան փողոց, 6ա շենք, թիվ 25 հասցեում գտնվող 92.3 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 39550000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Դիլիջան, Լերմոնտովի փողոց, թիվ 14 հասցեում գտնվող 176.1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տան և 0.037 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 16640000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ, Կնունյանց 1-ին նրբանցք, թիվ 5 հասցեում գտնվող 117.1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 12.2 ք.մ. մակերեսով ամառային խոհանոց, 11.9 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 15.9 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ կառուցված անասնաշենք, 3.6 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ կառուցված պարիսպ և 0.0648 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 15700000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան, Խանջյան փողոց, թիվ 28 հասցեում գտնվող 169.04 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 11.56 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն և 0.078 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 14140000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Տաշիր, թաղամաս-14, Լճափնյա փողոց, թիվ 27 հասցեում գտնվող 248.9 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 19.8 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 13.5 ք.մ. մակերեսով բաղնիք, 51.1 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 2.2 ք.մ. մակերեսով կաթայատուն և 0.06 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 22150000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ, գյուղ Զովունի, 25-րդ փողոց, թիվ 19 հասցեում գտնվող 211.19 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 3.74 ք.մ. /7.85 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ, 2.49 ք.մ. /5.23 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.0498 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 34730000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Շենգավիթ համայնք, Նոր Խարբերդի 16-րդ փողոց, թիվ 29 հասցեում գտնվող 380.5 ք.մ. մակերեսով այգետնակ և 0.05 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 30120000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Ստեփանավան, Սունդուկյան փողոց, թիվ 6 հասցեում գտնվող 125.94 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 17.44 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 19.36 ք.մ. մակերեսով գոմ և 0.0437 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 9230000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Գորիս, Գ. Տաթևացու փողոց, թիվ 31/1/1 հասցեում գտնվող 474.1 ք.մ. մակերեսով վարչական շենք, 155.6 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ և 0.1 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 75300000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի, Մերկուրովի փողոց, թիվ 35 հասցեում գտնվող 101.02 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 59.44 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 8.26 ք.մ. /14.04 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.05445 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 29100000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան, Միկրոշրջան թաղամաս, 29 շենք, թիվ 4 հասցեում գտնվող 69.34 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8440000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արարատ, Ա/Զ, 11 շենք, թիվ 7 հասցեում գտնվող 90.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9400000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Շենգավիթ համայնք, Շիրակի փողոց, 21 շենք, թիվ 18 հասցեում գտնվող 77.59 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 25500000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան, Երիտասարդական փողոց, 8 շենք, թիվ 22 հասցեում գտնվող 67 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 13400000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Սպիտակ, Ուզբեկական Կ-5 թաղամաս, 12 շենք, թիվ 4 հասցեում գտնվող 498.7 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն,  68.5 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 64.4 ք.մ. մակերեսով պարիսպ և 0.06 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 37760000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, համայնք Ջերմուկ, Ձախափնյակ թաղամաս, 16 շենք, թիվ 42 հասցեում գտնվող 71.1 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7050000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք համայնք, Սաֆարյան փողոց, 12 շենք, թիվ 6 հասցեում գտնվող 52.6 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 16400000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Տաշիր, Երևանյան փողոց, 5 թաղամաս, 14 շենք, թիվ 25 հասցեում գտնվող 95.3 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6150000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, համայնք Ջերմուկ, Ձախափնյակ թաղամաս, 42 շենք, թիվ 18 հասցեում գտնվող 80.2 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6980000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ–Զեյթուն, Ա. Տիգրանյան փողոց, 20 շենք, թիվ 73 հասցեում գտնվող 94.2 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 31870000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, Շինարարների փողոց, 9 շենք, թիվ 14 հասցեում գտնվող 70.6 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7940000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, Ս.Դավթի փողոց, 6 շենք, թիվ 10 հասցեում գտնվող 68.8 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6840000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ, Իսակովի փողոց, 47վ շենք, թիվ 30 հասցեում գտնվող 61.7 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10350000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի, Էրեբունու փողոց, 11 շենք, թիվ 28 հասցեում գտնվող 62.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 18860000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, . Երևան, Արաբկիր, Սունդուկյան փողոց, 15ա շենք, թիվ 27 հասցեում գտնվող 91.4 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 41560000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր, Սուխումի փողոց, 12 շենք, թիվ 8 հասցեում գտնվող 57.32 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6270000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, Անկախության փողոց, 38 շենք, թիվ 20 հասցեում գտնվող 28.8 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 3230000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր, Վ.Համբարձումյան փողոց, 6 շենք, թիվ 37 հասցեում գտնվող 75 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 31000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք, Վիլնյուսի փողոց, 55 շենք, թիվ 4 հասցեում գտնվող 89.5 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 20840000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Վարդենիս, Բաբաջանյան փողոց, 8-րդ նրբանցք, թիվ 14 հասցեում գտնվող 207.3 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 4.1 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 36 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 16 ք.մ. մակերեսով հացատուն, 49.5 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.153 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 21280000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Վարդենիս, Սախարովի փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 14 հասցեում գտնվող 66.2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տան, 28.16 ք.մ. մակերեսով խոհանոցի, 6.77 ք.մ. մակերեսով սանհանգույցի և 0.0334 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 8540000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Վարդենիս, Խրիմյան փողոց, թիվ 9 հասցեում գտնվող 119 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 16 ք.մ. մակերեսով խոհանոց, 24 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 160.1 ք.մ. մակերեսով կիսակառույց շինություն (ավարտվածության աստիճանը՝ անավարտ), 18 ք.մ. մակերեսով քանդված շինություն (ավարտվածության աստիճանը՝ անավարտ) և 0.112 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 13330000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Արմավիր, Թումանյան փողոց, 3 նրբանցք,  թիվ 8 հասցեում գտնվող 155.5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 14 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 12.6 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.057 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 13140000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Փարաքար, Այգեստան փողոց, թիվ 17 հասցեում գտնվող 185.8 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 1.1 ք.մ. մակերեսով զուգարան և 0.0395 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 20030000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ, Պատկանյան փողոց, թիվ 21/2 հասցեում գտնվող 158.5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 6.4 ք.մ. /12.8 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.0255 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 19570000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի, Նոր Արեշ, 31 փողոց, թիվ 27 հասցեում գտնվող 106.2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.0508 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 23330000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Վեդի, Սազայի Նիկողոսյան փողոց, թիվ 63 հասցեում գտնվող 318,8 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 3,3 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 17,4 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 6,7 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 13,4 ք.մ. /26,8 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.095 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 34870000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, Գր. Զոհրապի փողոց, թիվ 91 հասցեում գտնվող 165 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 20.9 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն (արտաքին մակերեսը՝ 26.8 ք.մ.) և 0.02348 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 31830000 ՀՀ դրամ:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 08.06.2020թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 10.07.2020թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Ծանուցում 22.05.2020

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է աճուրդ` դասական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.
- Բնակելի տուն՝ 469.95 քմ ընդհանուր մակերեսով: Ունի օժանդակ շինություն՝ 33.09 քմ, լողավազան՝ 20.8 քմ, ավտոտնակ՝ 79.8 քմ, թռչնանոց՝ 27.35 քմ, պարիսպ 19.81 քմ և հողամաս՝ 1253.4 քմ ընդհանուր մակերեսով: Հասցե՝ Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ, Բաբաջանյան փողոց, 2-րդ նրբանցք, թիվ 8 տուն: Լոտի մեկնարկային գինը` 11500000 ՀՀ դրամ: 
- Բնակարան՝ 71.16 քմ ընդհանուր մակերեսով: Հասցե՝ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Հովսեփյան փողոց, 4 շենք, թիվ 30 բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 10500000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 22.06.2020թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, բայց ոչ պակաս 50000 ՀՀ դրամը, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվա ժամը 11:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011)56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

 

Հրապարակային ծանուցում 22.05.2020

«Ակսոն»  ԱՀ  Բորսայի  հարթակում «Բի Էս Թի»  ՍՊԸ-ն  (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ).
1. Իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը.
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Գավառ, Կաբելագործների փողոց, 14 շենք, թիվ 11 հասցեում գտնվող 69.8 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7420000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 08.06.2020թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 08.07.2020թ.-ին:
2. Շարունակելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերի բաց աճուրդը.
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Գորիս ք., Սալ-Քար, 2 շենք, թիվ 1 հասցեում գտնվող 62 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 3386342 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Վեդի, Արամ Խաչատրյան փողոց, թիվ 26 հասցեում գտնվող 112.66 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 26.7 ք.մ. մակերեսով շինություն, 20.8 ք.մ. մակերեսով  խոհանոց, 9.7 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.268 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 13851000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը հոլանդական եղանակով` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 08.06.2020թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝  08.07.2020թ.-ին:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը: