ԱՊՐԱՆՔԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

ՈՍԿՈՒ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՖԻՔՍԻՆԳ (ԵՐԵԿՈՅԱՆ) 15.01.2021

Ոսկու 585 հարգի մեկ գրամի արժեքը կազմում է 17902.01 դրամ:

YGFA երևանյան ֆիքսինգը կողմնորոշիչ արժեք է, որը ձևավորվում է բորսայի հարթակում կատարված գործարքների արդյունքների, առաջարկի և պահանջարկի, ինչպես նաև այլ գործոնների համադրության, վերլուծության և հաշվարկի արդյունքում:


 

ՈՍԿՈՒ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՖԻՔՍԻՆԳ (ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ) 15.01.2021

Ոսկու 585 հարգի մեկ գրամի արժեքը կազմում է 17925.39 դրամ:

YGFA երևանյան ֆիքսինգը կողմնորոշիչ արժեք է, որը ձևավորվում է բորսայի հարթակում կատարված գործարքների արդյունքների, առաջարկի և պահանջարկի, ինչպես նաև այլ գործոնների համադրության, վերլուծության և հաշվարկի արդյունքում:


 

Հայտարարություն 14.01.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 15.01.2021թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
1. BMW X5 4.4 I, թող. տարեթիվը՝ 2002թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3000000 ՀՀ դրամ:
2. BMW 535 I, թող. տարեթիվը՝ 2007թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3100000 ՀՀ դրամ:
3. MAZDA 6 2.5 L, թող. տարեթիվը՝ 2010թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3230000 ՀՀ դրամ:
4. NISSAN ALTIMA 2.5, թող. տարեթիվը՝ 2008թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2310000 ՀՀ դրամ:
5. PEUGEOT 307 1.4, թող. տարեթիվը՝ 2005թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1750000 ՀՀ դրամ:
6. Toyota LC 150 2.7GAS, թող. տարեթիվը՝ 2011թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 12700000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 13.01.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 14.01.2021թ.-ին, ժամը 12:00-ին իրականացվելու է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված ոսկերչական իրերի աճուրդային վաճառք:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա կամ կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:


 

Հրապարակային ծանուցում 12.01.2021

«Ակսոն»  ԱՀ  Բորսայի  հարթակում «Բի Էս Թի»  ՍՊԸ-ն  (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) .
1. Իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը.
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, Շինարարների փողոց, 10/1 շենք, թիվ 103 հասցեում գտնվող 63.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 26370000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 29.01.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 01.03.2021թ.-ին:
2. Շարունակելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտի բաց աճուրդը.
- ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն համայնք, Ռոստոմի փողոց, 29 շենք, թիվ 63 հասցեում գտնվող 106,9 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 31906681 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը հոլանդական եղանակով` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 29.01.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝  01.03.2021թ.-ին:
    Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am,  www.akson.am կայքեր:

 

Հայտարարություն 08.01.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 11.01.2021թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
1. Mercedes-Benz E 320, թող. տարեթիվը՝ 2003թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2930000 ՀՀ դրամ:
2. Nissan Teana 2.3, թող. տարեթիվը՝ 2005թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1830000 ՀՀ դրամ:
3. BMW 530, թող. տարեթիվը՝ 2006թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3270000 ՀՀ դրամ:
4. BMW 550 I GRAN TURIS, թող. տարեթիվը՝ 2011թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 8100000 ՀՀ դրամ:
5. BMW  525 I, թող. տարեթիվը՝ 2005թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2800000 ՀՀ դրամ:
6. HYUNDAI SONATA 2.0, թող. տարեթիվը՝ 2004թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2100000 ՀՀ դրամ:
7. KIA OPTIMA 2.4, թող. տարեթիվը՝ 2011թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3380000 ՀՀ դրամ:
8. Mercedes Benz A170, թող. տարեթիվը՝ 2005թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1550000 ՀՀ դրամ:
9. Porsche Macan S 3.0, թող. տարեթիվը՝ 2015թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 14600000 ՀՀ դրամ:
10. Mercedes-Benz E 350, թող. տարեթիվը՝ 2010թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 5580000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել www.akson.am (www.borsa.am) կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հրապարակային ծանուցում 25.12.2020

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում ​«ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերն ըստ ներկայացված հերթականության`
1. ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան ք., Երիտասարդական փողոց, 4 շենք, թիվ 16 հասցեում գտնվող 66,4 ք.մ. մակերեսով բնակարան: 
2. ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Անի, ք. Մարալիկ, Աբովյան փողոց, թիվ 6 հասցեում գտնվող 147.06 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 16 ք.մ. մակերեսով հացատուն, 16 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 4.22 ք.մ. /6.33 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.1668 հա մակերեսով հողամաս:
3.  ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք, Գայի պողոտա, 45 շենք, թիվ 36 հասցեում գտնվող 57.96 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
4.  ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, Սիլիկյան թաղամաս, 4-րդ փողոց, 25/3 հասցեում գտնվող 89,1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.020925 հա մակերեսով հողամաս:
5.  ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան ք., Երևանյան փողոց, 44 շենք, թիվ 29 հասցեում գտնվող 76,63 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
6.  ՀՀ, ք. Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Սևան ք., Գրիբոյեդովի փողոց, 12 շենք, թիվ 11 հասցեում գտնվող 69.24 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
7. ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Չերկասի փողոց, 6 շենք, թիվ 13 հասցեում գտնվող 42,8 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
8. ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Չերկասի փողոց, 4 շենք, թիվ 50 հասցեում գտնվող 92,26 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
9. ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Արմավիր ք., 108-րդ թաղամաս, թիվ 168 հասցեում գտնվող 264,4 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 18,6 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 5,4 ք.մ. մակերեսով հավաբուն, 2,6 ք.մ. մակերեսով զուգարան, 0,94 ք.մ./1,88խ․մ․, 4,7 գծմ/ մակերեսով պարիսպ, 16,5 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.0592 հա մակերեսով հողամաս:
10.  ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արարատ ք., ՈԿՖ Բանավան թաղամաս, 21 շենք, թիվ 18 հասցեում գտնվող 75 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
11. ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Արգիշտի փողոց, 7/6 շենք, թիվ 149 հասցեում գտնվող 36.1 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
12. ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արարատ, Շահումյան փողոց, 33 շենք, թիվ 6 հասցեում գտնվող 82.8 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
13. ՀՀ, ք. Երևան, Դավթաշեն համայնք, Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, 24 շենք, թիվ 26 հասցեում գտնվող 91.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
14. ՀՀ, ք. Երևան Աջափնյակ համայնք, Ն. Սիսակյան փողոց, 22 շենք, թիվ 58 հասցեում գտնվող 60.96 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
15. ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք, Մոլդովական փողոց, 4 շենք, թիվ 6 հասցեում գտնվող 74.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
16.  ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Մռավյան փողոց, թիվ 9-1 հասցեում գտնվող 194,04 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 26 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 6,6 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն և 0.0161 հա մակերեսով հողամաս:
17. ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ ք., Մարքսի փողոց, թիվ 30 հասցեում գտնվող 171.1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 6 ք.մ. մակերեսով հնոց, 16.2 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 51.3 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.042 հա մակերեսով հողամաս:
18. ՀՀ, Շիրակի Մարզ, համայնք Արթիկ ք., Պ.Սևակի փողոց, թիվ 12 հասցեում գտնվող 201.98 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 43 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 38.55 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն և 0.08665 հա մակերեսով հողամաս:
19. ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Արմավիր ք., Աբովյան փողոց, 141 շենք, թիվ 39 հասցեում գտնվող 74.1 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
20. ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, համայնք Աշտարակ ք., Ալազանի փողոց, թիվ 22 հասցեում գտնվող 416.5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 12.3 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 18.1 ք.մ. մակերեսով թոնրատուն, 15.5 ք.մ. մակերեսով լողավազան, 11.4 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 3.2 ք.մ. /5.9 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ, 19.1 ք.մ. /43.9 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.0691 հա մակերեսով հողամաս:
21. ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Փարաքար, Թաիրով, Մայրաքաղաքային փողոց, թիվ 94 հասցեում գտնվող 70,2 ք.մ. մակերեսով առևտրի սրահի և 0.0082 հա մակերեսով հողամաս:
22. ՀՀ, ք. Երևան, Շենգավիթ, Ս. Տարոնցու փողոց նրբանցք, 11 շենք, թիվ 22 հասցեում գտնվող 49.68 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
23. ՀՀ, Երևան, Էրեբունի, Խաղաղ Դոնի փողոց, 5 շենք, թիվ 223 հասցեում գտնվող 87.3 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
24. ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ ք., Օգոստոսի 23 փողոց, 66 շենք, թիվ 16 հասցեում գտնվող 61.4 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
25. ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան ք., Կոտայքի փողոց, 57/2 հասցեում գտնվող 109,8 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 39,3 ք.մ. մակերեսով շվաքարան, 7,56 ք.մ./11,34 խ․մ․/ մակերեսով պարիսպ  և 0.043387 հա մակերեսով հողամաս:
26 ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Իջևան ք., Աբովյան փողոց, 26 շենք, թիվ 2 հասցեում գտնվող 126 ք.մ. մակերեսով բնակարան և 52.8 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ կառուցված կցակառույց:
27. ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք, 2 մկրոշրջան, 82 շենք, թիվ 32 հասցեում գտնվող 61.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
28. ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ, գյուղ Զովունի, 39-րդ փողոց, 46 շենք, թիվ 4 հասցեում գտնվող 176 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
29. ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ ք., Արազի փողոց, 7 շենք, թիվ 49 հասցեում գտնվող 75.3 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
30. ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Սպիտակ ք., Թորոսյան փողոց, թիվ 46 հասցեում գտնվող 125,6 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 11,42 ք.մ. մակերեսով հացատուն, 6,05 ք.մ. մակերեսով արհեստանոց, 12,32 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 27,2 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 1,57 ք.մ. մակերեսով կաթայատուն, 7,39 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 82,8 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.078 հա մակերեսով հողամաս:
31. ՀՀ, ք. Երևան, Դավթաշեն համայնք, Դավթաշեն 7-րդ փողոց, 36 հասցեում գտնվող 92.2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 1.9 ք.մ. /3.99 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ, 31.7 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ կառուցված շինություններ և 0.060802 հա մակերեսով հողամաս:
32. ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Նարեկացու փողոց, 43 շենք, թիվ 28 հասցեում գտնվող 96,08 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
33. ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց փողոց, 3 շենք, թիվ 31 հասցեում գտնվող 49.5 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
34. ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան ք., միկրոշրջան թաղամաս 122 շենք, թիվ 15 հասցեում գտնվող 83,94 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
35. ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Արարատյան 1-ին զանգված, 8/1 շենք, թիվ 32 հասցեում գտնվող 55,71 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
36. ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի ք., Ե. Չարենցի փողոց, 19 շենք, թիվ 4 հասցեում գտնվող 90.39 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
37. ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Սևան ք., Ս. Սևանցու փողոց, 9 շենք, թիվ 22 հասցեում գտնվող 77.13 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
38. ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ ք., Իսակովի փողոց, թիվ 107/5 հասցեում գտնվող 82.1 ք.մ. մակերեսով խանութի և արհեստանոցի և 0.01 հա մակերեսով հողամաս:
39. ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Վեդի ք., Կասյան փողոց, 26 շենք, թիվ 4 հասցեում գտնվող 45.4 ք.մ. մակերեսով բացվածք:
40. ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Քանաքեռցու փողոց, 72/2 շենք, թիվ 19 հասցեում գտնվող 88,9 ք.մ. մակերեսով բնակարան (բնակելի շենքի ավարտվածության աստիճանը 80% և ավելի է, սակայն ավարտական ակտ ներկայացված չէ):
41. ՀՀ, ք. Երևան, Շենգավիթ, Արտաշիսյան փողոց, 54 շենք, թիվ 7 հասցեում գտնվող 73.78 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
42. ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Մարտունի ք., Սայաթ-Նովա փողոց, թիվ 6 հասցեում գտնվող 107.2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.121 հա մակերեսով հողամաս:
43. ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Վ. Համբարձումյան փողոց, 13 շենք, թիվ 108 հասցեում գտնվող 51,43 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
44. ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Վ. Տերյան փողոց, 1 շենք, թիվ 6 հասցեում գտնվող 51,48 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
45. ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Սպիտակ ք., Առափնյա փողոց, թիվ 94 հասցեում գտնվող 91 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 10 ք.մ. մակերեսով լողարան, 16 ք.մ. մակերեսով խոհանոց,  31,1 ք.մ. մակերեսով մառան,  28,5 ք.մ. մակերեսով անասնագոմ   և 0.115 հա մակերեսով հողամաս:
46. ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք, Մոլդովական փողոց, 48/1 շենք, թիվ 29 հասցեում գտնվող 52.6 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
47. ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Ալավերդի ք., Սանահին Սարահարթ թաղամաս, 2/գ  շենք, թիվ 2 հասցեում գտնվող 67 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
48. ՀՀ, Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Ա. Բաբաջանյան փողոց, 59 շենք, թիվ 17 հասցեում գտնվող 73,2 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
49. ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Իջևան ք., Անկախության փողոց, 26 շենք, թիվ 1 հասցեում գտնվող 56.4 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
50. ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Չարենցավան, գ. Բջնի, 2-րդ փողոց, թիվ 67 հասցեում գտնվող 210,93 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 66,4 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.533 հա մակերեսով հողամաս:
51. ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան ք., Կենտրոն թաղամաս, 44 շենք, թիվ  27 հասցեում գտնվող 88,31 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
52. ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Ներսիսյան թաղամաս, 13շենք, թիվ 20 հասցեում գտնվող 92 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
53. ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք, Մ. Գալշոյան փողոց, 12 շենք, թիվ 112 հասցեում գտնվող 70.5 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
54. ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր, Հ.Սահյան փողոց, թիվ 116 հասցեում գտնվող 69.02 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 11.11 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ շինություններ և 0.026037 հա մակերեսով հողամաս:
55. ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Սպիտակ ք., Ուզբեկական Կ-2 թաղամաս, թիվ 20 հասցեում գտնվող 152,2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.072 հա մակերեսով հողամաս:
56. ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Մասիս ք., Նոր Թաղամաս, 33 շենք, թիվ 34 հասցեում գտնվող 74.4 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
57. ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Իջևան ք., Պռոշյան փողոց, թիվ 93 հասցեում գտնվող 113.2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 58.8 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 17.2 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 20.5 ք.մ. մակերեսով շվաքարան և 0.09957 հա մակերեսով հողամաս:
58.  ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ, գյուղ Զովունի, 12-րդ փողոց, թիվ 28 հասցեում գտնվող 100,5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 26.5 ք.մ. ներքին մակերեսով ինքնակամ կառուցված թոնրատուն, 5.5 ք.մ. ներքին մակերեսով ինքնակամ կառուցված թռչնանոց և 0.04801 հա մակերեսով հողամաս:
59. ՀՀ, ք. Երևան, Նոր- Նորք, Նորքի 9 մ/շ 46շ., Վիլնյուսի փողոց, 105 շենք, թիվ 79 հասցեում գտնվող 83,98 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
60.  ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Սպիտակ ք., Թումանյան փողոց, թիվ 63 հասցեում գտնվող 87.8 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.054 հա մակերեսով հողամաս:
61.  ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արգավանդ, Հրազդանի 2-րդ փողոց, թիվ 11 հասցեում գտնվող 181.2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 6.2 ք.մ. մակերեսով լողարան և 0.12 հա մակերեսով հողամաս:
62.  ՀՀ, ք. Երևան, Շենգավիթ, Ա. Մանթաշյան փողոց, 10ա շենք, թիվ 34 հասցեում գտնվող 76,78 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
63.  ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Երևանյան խճուղի, 135 շենք, թիվ 14 հասցեում գտնվող 71.62 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
64.  ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի ք., Ծուլուկիձեի փողոց, թիվ 107 հասցեում գտնվող 100.98 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.025 հա մակերեսով հողամաս:
65. ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշենի 6-րդ փողոց, 144 շենք, թիվ 18 հասցեում գտնվող 50,8 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
66. ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Վաղարշապատ, Անդրանիկ 2-րդ թաղամաս, թիվ 77 հասցեում գտնվող 237.3 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 13.1 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 1.6 ք.մ. մակերեսով զուգարան, 12 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 18 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 5.5 ք.մ. /11 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.0472 հա մակերեսով հողամաս:
67.  ՀՀ, ք. Երևան, Շենգավիթ, Բագրատունյաց փողոց, 47 շենք, թիվ 8 հասցեում գտնվող 38,36 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
68.  ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Սասունցի Դավթի փողոց, 6 շենք, թիվ 1 հասցեում գտնվող 71.1 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
69.  ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր, Վ. Վաղարշյան փողոց,  21/1 շենք, թիվ 31 հասցեում գտնվող 82,7 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
70.  ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Ավան Առինջ թաղամաս, 1-ին միկրոշրջան, 2/14 շենք, թիվ 68 հասցեում գտնվող 42,87 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
71.  ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Հանրապետության փողոց, 76 շենք, թիվ 24 հասցեում գտնվող 61,45 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
72.  ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ, Էստոնական թաղամաս, 5 շենք, թիվ  8 հասցեում գտնվող 90,9 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
73. ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Զ. Անդրանիկի փողոց, 56 շենք, թիվ 15 հասցեում գտնվող 59,05 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
74.  ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի, Մուշական 5-րդ փողոց, թիվ 17/1 հասցեում գտնվող 101.8 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 5.4 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ կառուցված շինություն և 0.04243 հա մակերեսով հողամաս:
75.  ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Դիլիջան, ք. Դիլիջան, Օրջոնիկիձեի փողոց, 81 շենք, թիվ 16 հասցեում գտնվող 74.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
76.  ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր, Հ. Էմինի  փողոց, 4 շենք, թիվ 28 հասցեում գտնվող 74,4 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
77.  ՀՀ, Երևան, Մալաթիա Սեբաստիա, Հ/Ա Ա-3 թաղամաս, 28 շենք, թիվ 24 հասցեում գտնվող 64,6 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
78.  ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Իջևան ք., Մեհրաբյան փողոց, թիվ 7 հասցեում գտնվող 160.3 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 13.5 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.0697 հա մակերեսով հողամաս:
79.  ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի ք., Կոմինտերնի փողոց, թիվ 8/1 հասցեում գտնվող 83.57 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.006058 հա մակերեսով հողամաս:
80. ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք, Մոլդովական փողոց, 44 շենք, թիվ 21 հասցեում գտնվող 64.05 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
81. ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Շինարարների փողոց, 19 շենք, թիվ 59 հասցեում գտնվող 65,16 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
82. ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Ալավերդի ք., Զ. Անդրանիկի փողոց, 36 շենք, թիվ 10 հասցեում գտնվող 38.1 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
83. ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Վարդանանց փողոց, 49 շենք, թիվ 46 հասցեում գտնվող 74,56 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
84. ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Չարենցավան ք., 4-րդ թաղամաս, 7 շենք, թիվ 5 հասցեում գտնվող 56,4 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
85. ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Յան Ռայնիսի փողոց, 15 շենք, թիվ 16 հասցեում գտնվող 64.1 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
86.  ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ ք., Օրջոնիկիձեի փողոց, 25 շենք, թիվ 30 հասցեում գտնվող 74.7 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
87.  ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Արհեստավորների 2-րդ փողոց, թիվ 18/1 հասցեում գտնվող 35,1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 14,4 ք.մ. (17.3 ք.մ. արտաքին) մակերեսով օժանդակ շինություն և 0.02019 հա մակերեսով հողամաս:
88. ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արարատ ք., Կոմիտասի փողոց, 4 շենք, թիվ 74 հասցեում գտնվող 39.5 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
89. ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան ք., Նարեկացու փողոց, թիվ 62 հասցեում գտնվող 215,44 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 31,2 ք.մ. մակերեսով հացատուն և 0.087 հա մակերեսով հողամաս:
90.  ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Սպիտակ ք., Ուզբեկական Կ-5 թաղամաս, շենք 12, թիվ 4 հասցեում գտնվող 498,7 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 68,5 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 64,4 ք.մ. մակերեսով պարիսպ և 0.06 հա մակերեսով հողամաս:
91. ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տարոն-4, Բելառուսական փողոց, 14 շենք, թիվ 1 հասցեում գտնվող 64,13 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
92. ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Պարոնյան փողոց, 15 շենք, թիվ 36 հասցեում գտնվող 64,18 ք.մ. մակերեսով տարածք, 3.6 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ կառույց և 1.4 մետր բարձրությամբ ինքնակամ շինություն:
93. ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Զ. Անդրանիկի փողոց, 21 շենք, թիվ 2  հասցեում գտնվող 93.5 ք.մ. մակերեսով բնակարան և 0.4 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ կառուցված շինություն:
94.  ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք, Գյուլիքեխվյան փողոց, 5 շենք, թիվ 3 հասցեում գտնվող 79.2 ք.մ. մակերեսով բնակարան և 8.8 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ շինություն:
95. ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ ք., Բաղրամյան փողոց, թիվ 105/1 հասցեում գտնվող 250.7 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 2.2 ք.մ. մակերեսով զուգարան, 41 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 18.8 ք.մ. մակերեսով լողավազան, 2.2 ք.մ. մակերեսով լողավազան, 2.3 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 3 ք.մ. /9 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ, 1.8 ք.մ. մակերեսով հարթակ և 0.0835 հա մակերեսով հողամաս:
96.  ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Իջևան ք., Մետաղագործների փողոց, թիվ 37/1 հասցեում գտնվող 164.3 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 55.3 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 7.2 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.08793 հա մակերեսով հողամաս:
97.  ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Տարոն-4, ՄՄՇ, 58 շենք, թիվ 8 հասցեում գտնվող 81,12 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
98.  ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, Շինարարների փողոց, 31 շենք, թիվ 38 հասցեում գտնվող 29.7 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
99.  ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Օգանովի փողոց, 44 շենք, թիվ 30 հասցեում գտնվող 49.4 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
100.  ՀՀ, ք. Երևան, Ռուստամյան փողոց, թիվ 26  հասցեում գտնվող 205,65 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 37,7 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն և 0.045024 հա մակերեսով հողամաս:
101.  ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ ք., Երևանյան փողոց, 6բ շենք, թիվ 17 հասցեում գտնվող 68.3 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
102.  ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք., Ներսիսյան 5 շենք, թիվ 6 հասցեում գտնվող 75,8 ք.մ. մակերեսով բնակարան:
Լոտերի մեկնարկային գները սահմանված են կազմակերպչի կողմից հաշվարկված դրանց շուկայական արժեքներին համապատասխան:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 15.01.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 15.02.2021թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հրապարակային ծանուցում 25.12.2020

«Ակսոն»  ԱՀ  Բորսայի  հարթակում  «Բի Էս Թի»  ՍՊԸ-ն  (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ).
1. Իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը.
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ համայնք, Գ․ Հակոբյանց փողոց, թիվ 3/1 հասցեում գտնվող 62,9 ք.մ. /արտաքին մակերեսը 75,5 ք.մ․/մակերեսով բնակելի տուն, 14 ք.մ. /արտաքին մակերեսը 16,8 ք.մ․/ մակերեսով օժանդակ շինություն, 2,7 ք.մ. /արտաքին մակերեսը 3,2 ք.մ․/մակերեսով օժանդակ շինություն և 0.0206 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 18360000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 11.01.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 11.02.2021թ.-ին:
2. Շարունակելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտի բաց աճուրդը.
- ՀՀ, ք. Երևան, Նորք-Մարաշ համայնք, Նորքի 9-րդ փողոց, թիվ 2 հասցեում գտնվող 165.9 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 35.91 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 21.5 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն և 0.042943 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 13000000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը հոլանդական եղանակով` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 11.01.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝  11.02.2021թ.-ին:
    Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am,  www.akson.am կայքեր:

Հրապարակային ծանուցում 22.12.2020

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը`
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան փողոց, թիվ 33 հասցեում գտնվող 102.1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 17.3 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.037 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 9000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Վեդի, Արցախի փողոց, թիվ 29 հասցեում գտնվող 350.2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 42.9 ք.մ. մակերեսով թոնրատուն, 43.5 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 7 ք.մ. /9.8 խ.մ.,/ մակերեսով պարիսպ, 5.9 ք.մ. /8.3 խ.մ.,/ մակերեսով պարիսպ, 3.6 ք.մ. /5 խ.մ.,/ մակերեսով պարիսպ և 0.136 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 22500000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք.Երևան, Էրեբունի, Սարի թաղ, 19ա փողոց, թիվ 15/1 հասցեում գտնվող 124.17 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 5.9 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 0.020732 հա մակերեսով հողամաս, 0.00059 հա և 0.00076 հա մակերեսով հողամասերի ½ բաժնեմաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 16000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Ազատավան, Մյասնիկյան փողոց, թիվ 9 հասցեում գտնվող 90.3 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 85.6 ք.մ. մակերեսով կիսակառույց, 33.47 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.16 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 9200000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 11.01.2021թ.-ին, ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 01.07.2021թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հայտարարություն 22.12.2020

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 24.12.2020թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
1. HONDA ELYSION 2.4, թող. տարեթիվը՝ 2008թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3670000 ՀՀ դրամ:
2. HONDA ELYSION 2.4, թող. տարեթիվը՝ 2009թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 4600000 ՀՀ դրամ:
3. MERCEDES-BENZ C 300, թող. տարեթիվը՝ 2010թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 4800000 ՀՀ դրամ:
4. NISSAN SUNNY 1.6, թող. տարեթիվը՝ 2010թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1830000 ՀՀ դրամ:
5. BMW 530 I, թող. տարեթիվը՝ 2006թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3200000 ՀՀ դրամ:
6. NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.5, թող. տարեթիվը՝ 2007թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1820000 ՀՀ դրամ:
7. TOYOTA CAMRY 2.4, թող. տարեթիվը՝ 2007թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2600000 ՀՀ դրամ:
8. BMW 525 I, թող. տարեթիվը՝ 2004թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3040000 ՀՀ դրամ:
9. HONDA PILOT 3.5, թող. տարեթիվը՝ 2008թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 5100000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել www.akson.am (www.borsa.am) կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 15.12.2020

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 16.12.2020թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
1. LEXUS LS 460 L, թող. տարեթիվը՝ 2007թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 5000000 ՀՀ դրամ:
2. FORD ESCAPE V6 3.0, թող. տարեթիվը՝ 2008թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3100000 ՀՀ դրամ:
3. BMW 530 I, թող. տարեթիվը՝ 2000թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2080000 ՀՀ դրամ:
4. BMW X5 3.0 I, թող. տարեթիվը՝ 2006թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3560000 ՀՀ դրամ:
5. MERCEDES-BENZ E 500, թող. տարեթիվը՝ 2002թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3100000 ՀՀ դրամ:
6. NISSAN SKYLINE 2.5, թող. տարեթիվը՝ 2002թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1560000 ՀՀ դրամ:
7. TOYOTA CAMRY  2.5, թող. տարեթիվը՝ 2011թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 3700000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով: