ԱՊՐԱՆՔԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

Լոտացուցակ

Այլ նյութական արժեքներ

Սույն ենթաբաժնում ներկայացվում են բորսային հարթակում աճուրդային վաճառքի ներկայացված այլ նյութական արժեքների լոտացուցակը։ Հիմնական աճուրդների սկիզբը 12:00-ին, շարունակությունը՝ աշխատանքային ժամերին: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար առաջարկում ենք այցելել բորսա կամ կապ հաստատել պատասխանատու անձի հետ։
Վաճառողի ծածկագիր N Լոտի անվանում Չափ. միավոր Քանակ Միավորի սկզբնական գինը (դրամ) Միավորի մեկնարկային գինը (դրամ)