COMMODITY AND RAW MATERIAL EXCHANGE

EXCHANGE ACTIVITY INDEX

News

Public notification

22.04.2021

«Ակսոն»  ԱՀ  Բորսայի  հարթակում «Բի Էս Թի»  ՍՊԸ-ն  (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ).
1. Իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը.
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Արմավիր ք., 108-րդ թաղամաս, թիվ 168 հասցեում գտնվող 264,4 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 18,6 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 5,4 ք.մ. մակերեսով հավաբուն, 2,6 ք.մ. մակերեսով զուգարան, 0,94 ք.մ. /1,88խ․մ․, 4,7 գծմ/ մակերեսով պարիսպ, 16,5 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.0592 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 34770000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 10.05.2021թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 10.06.2021թ.-ին...

Public notification

21.04.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում  «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը`
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Մարմարաշեն, 27-րդ փողոց, թիվ 11 հասցեում գտնվող 151.3 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 10.3 ք.մ. մակերեսով մառան, 11.2 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 2.7 ք.մ. մակերեսով լողարան, 2.1 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն և 0.167 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 16500000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի ք., Պարոնյան փողոց, թիվ 26/3 հասցեում գտնվող 102.36 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն  և 0.008477 հա մակերեսով հողամաս (բնակելի տունը գտնվում է ընդհանուր բակում, հարևան տնատիրության հասցեն է՝ ք. Գյումրի, Պարոնյան փողոց, 26 բնակելի տուն): Լոտի մեկնարկային գինը` 13000000 ՀՀ դրամ...